Voimana ystävällisyys

Viimeksi muokattu: 8.1.2024
Kunnanjohtaja Hannu Laurila kirjoittaa ystävällisyyden tarpeellisuudesta ja voimasta. Kun maailma ympärillämme on yhä epävakaampi, on tärkeää vaalia ystävällisyyttä ja sen myönteistä voimaa. Kun ihmiset ovat ystävällisiä toisilleen, syntyy keskinäistä luottamusta. Myös kunta voi olla toiminnassaan ystävällinen.

Minulla oli viime viikolla tilaisuus kuulla emerituspiispa Eero Huovista. Hän puhui erityisesti siitä, millainen on hyvä johtaja. Hän lähestyi teemaa muun muassa ns. kardinaalihyveiden kautta. Kardinaalihyveet ovat ihmisille luontaisia ja yleismaailmallisia hyveitä, joiden varassa on koko inhimillisyys. Näitä kardinaalihyveitä on varsinaisesti neljä eli viisaus, oikeamielisyys (oikeudenmukaisuus), rohkeus ja maltti (kohtuullisuus). Hyveiden listaa voi myös jatkaa. Itse lisäisin siihen ainakin ystävällisyyden.

Maailma ympärillämme on yhä epävakaampi ja arvaamattomampi. Tänä taloudellisen taantuman, Ukrainan sodan, Lähi-idän kriisin ja erilaisten pandemioiden aikana on tärkeää, että jaksaisimme olla toisiamme kohtaan ystävällisiä. Maailman tai toimintaympäristön muutosta emme voi kokonaan itse hallita, mutta voimme päättää, miten siihen suhtaudumme.

Ystävällisyys on erityisesti sitä, miten vuorovaikutuksessa kohtelemme toisia. Sen voima on valtava. Kun ihmiset ovat ystävällisiä toisilleen, syntyy keskinäinen luottamus. Luottamus on kaiken johtamisen peruspilari ja kivijalka, jonka päälle on hyvä rakentaa. Tätä kautta myös rakennetaan organisaatiokulttuuria ja työpaikan ilmapiiriä.

Olemme tänä vuonna hyväksyneet kuntaan eettiset pelisäännöt. Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on edistää hyvää päätöksenteko- ja työkulttuuria Mäntsälän kunnassa sekä rakentaa hyvää työpaikan ilmapiiriä. Haluamme olla vastuullinen toimija, jonka päätöksenteko, johtaminen, hallinto ja muu toiminta perustuu yhteisiin arvoihin (turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus). Epäasialliselle käytökselle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Lähtökohtana on asiallinen, tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu ja käyttäytyminen kaikkia kohtaan. Edellytämme työpaikalla asiallista, hyvää käytöstä, emmekä hyväksy minkäänlaista huonoa kohtelua, kiusaamista, sukupuolista häirintää, ahdistelua tai syrjintää. Hyvän päätöksenteko – ja työskentelyilmapiirin luominen on jokaisen vastuulla niin johdon, esihenkilöiden, henkilöstön kuin myös luottamushenkilöiden. Jokaisella on myös vastuu olla rakentava ja ratkaisukeskeinen.

 

Myös kunta voi olla ystävällinen. Vähintäänkin tavoitteena tulee olla, että kunta toiminnallaan edistää ystävällisyyttä.

Sen lisäksi, että ihmiset ovat ystävällisiä toisilleen, niin myös kunta voi olla ystävällinen. Vähintäänkin tavoitteena tulee olla, että kunta toiminnallaan edistää ystävällisyyttä. Mäntsälä on tänä vuonna saanut kaksi hienoa ystävällisyyteen liittyvää tunnustusta. Suomen Kennelliitto valitsi syksyllä Mäntsälän Suomen koiraystävällisimmäksi kunnaksi, ja Uudenmaan Yrittäjät myönsivät kunnalle Kultaisen Yrittäjälippu -tunnustuksen yritysmyönteisyydestä.

Tänä vuonna on tehty ja myös ensi vuoden talousarviossa tehdään erittäin paljon satsauksia lapsi-, nuoriso-, ja senioriystävällisyyteen. Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy mm. Unicefin lapsiystävällisen kuntamallin edistäminen. A2-kielen opetustarjonta on aloitettu tänä vuonna uudestaan. Nyt syksyllä aloitettiin myös muskaritoiminta ja sitä järjestetään kunnan varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityisissä päiväkodeissa. Kunnan saamia perintö- ja lahjoitusvaroja on kohdennettu kaikenikäisten päihde- ja mielenterveystyöhön, ja lisätty nuorisotyön resursseja erityisesti kohtaavaan työhön ja painottuen iltoihin ja viikonloppuihin. Näillä varoilla on palkattu myös senioriohjaaja, jonka työn tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista.

Uskon, että näillä satsauksilla on vaikutusta siihen, että Mäntsälästä voidaan jatkossa myös puhua lapsi-, nuoriso- ja senioriystävällisenä kuntana.

Tavoitteena on, että teemme yhdessä Mäntsälästä kunnan, jossa jokainen voi elää parasta arkea – omana itsenään ja osana aktiivista yhteisöä. Erityisen iloinen olen myös siitä, miten olemme kohdanneet sotaa paenneet ukrainalaiset ja ottaneet heidät osaksi kuntaa ja yhteisöä.

Toivon, että kaikilla olisi joulun aikaan myös tilaisuus levätä ja nauttia joulun rauhasta. Valo voittaa vääjäämättä pimeyden ja voimme kaikesta huolimatta katsoa luottavaisesti tulevaan.

Hannu Laurila
Kunnanjohtaja