Tekninen ja elinvoimapalvelut ajankohtaista

Tek­ni­nen ja elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen ajan­koh­tai­sia asioita.
Kaakkumäenraitin uuden sillan päätyjen täyttötyöt käynnissä 4.7.2024 kadut

Kaakkumäenraitin siltatyömaalla tehdään uuden sillan päätyjen täyttötöitä. (kuva: GRK Suomi Oy)

Lue lisää
Lisää uutisia Tekninen ja elinvoima -palvelualueelta