Tekninen ja elinvoimapalvelut ajankohtaista

Tek­ni­nen ja elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen ajan­koh­tai­sia asioita.
Koulujen ja puistokenttien kentät on luistelukunnossa 1.12.2023 liikunta Tekninen ja elinvoima

Luistelukentät on luistelukunnossa.

Lue lisää
Lisää uutisia Tekninen ja elinvoima -palvelualueelta