Tekninen ja elinvoimapalvelut ajankohtaista

Tek­ni­nen ja elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen ajan­koh­tai­sia asioita.
Mt 140 (Lahdentie) keskisaarekkeen uusimistyöt: Peltolantien ja Osuustien välillä tehdään päällysteiden poistoa viikolla 39  22.9.2023 kadut

Keskisaarekkeen uusimistyöt valmistuvat viimeistään 30.11.2023.

Lue lisää
Lisää uutisia Tekninen ja elinvoima -palvelualueelta