Hyvinvointi – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Viimeksi muokattu: 7.11.2022
Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen ohjaa monia valintojamme, mutta kuinka moni pysähtyy miettimään, mitä hyvinvointi oikeastaan tarkoittaa ja mistä se koostuu?

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Hyvinvointi on yksilön ja yhteiskunnan kokema myönteinen tila. Terveyden tavoin se on jokapäiväisen elämämme voimavara, johon vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet sekä elinympäristömme. Hyvinvointiin liittyy myös elämänlaatu sekä yksilön kokemukset elämän merkityksellisyydestä ja omasta pystyvyydestä.

Kaikille hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita samaa, vaan hyvinvoinnin kokeminen on yksilöllistä. Ilman, että tietoisesti edistäisimme hyvinvointiamme, etsimme ja toteutamme automaattisesti niitä asioita, jotka tuovat meille hyvää mieltä ja lisäävät hyvinvointiamme. Yhdelle tätä tuo rankka fyysinen liikunta, toiselle taidenäyttelyssä käyskentely ja kolmannelle kahvittelu ystävän kanssa. Keinoja hyvinvoinnin edistämiseen on siis monia.

Kuntalain ensimmäiseen pykälään kirjattu asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen näkyy kunnassa monin eri tavoin. Varhaiskasvatuksessa, opetuspalveluissa ja nuorisopalveluissa luodaan edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja ehkäistään syrjäytymistä. Kansalaisopiston kursseilla ja liikuntapalvelujen ryhmissä tulee kuin huomaamatta tankattua hyvinvointia, olipa kyse sitten liikunnasta, kädentaidoista tai uusien kielten opettelusta. Kirjasto on kaikenikäisten kuntalaisten lämminhenkinen yhteinen olohuone, jossa voi oleskella lehtiä lukien, satutuntia kuunnellen tai lukea vaikka itse kirjaa lukukoiralle. Löytyypä kirjastosta pieni varastollinen urheiluvälineitäkin lainattavaksi.

Kunta tukee myös erilaisia yhdistyksiä ja seuroja avustusten ja maksuttomien tilojen muodossa, joka osaltaan mahdollistaa ryhmien kokoontumisen ja vähentää syrjäytymistä vahvistaen yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Hyvinvointiin liittyy oleellisesti myös turvallisuus. Turvallisuus, kuten hyvinvointikin on jokaisen yksilöllinen kokemus. Turvallisuutta edistetään kuntatasolla huolehtimalla esimerkiksi riittävästä katuvalaistuksesta ja asuinympäristöjen viihtyisyydestä, suunnittelemalla ja toteuttamalla liikenne- ja liikkumisympäristöt huolella sekä puuttumalla kiusaamiseen.

Kunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä onkin mahdollisuuksien luominen ja tiedon tarjoaminen, mutta lopullinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on jokaisella itsellään. Meistä jokainen voi tehdä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja. Millaisia nämä valinnat voisivat sinun kohdallasi olla?

Vuokko Leirimaa, hyvinvointipäällikkö