Koulumatkat ja -kuljetukset

Mäntsälän kunta järjestää koulukuljetuksia esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille, mikäli koulukuljetuksen ehdot täyttyvät. Koulukuljetusetuutta haetaan opetuspalveluista. Toisen asteen oppivelvollisen koulukuljetusetuutta haetaan Kansaneläkelaitoksesta.