Kartat ja paikkatiedot

Mäntsälän kunnan karttapalvelu. Paikkatietojen koordinaatisto Euref Fin GK-25, korkeusjärjestelmä N2000. Karttoihin pääset alla olevien linkkien kautta.

Mäntsälän kunnan karttapalvelun sisältö

 • Kartat: Mäntsälän keskustan sekä Hyökännummen taajaman (1:10 000) kartat. Opaskartta päivitetään kerran vuodessa.
 • Kartat: Haja-asutusalueen opaskartta (1:30 000).
 • Kartat: Maanmittauslaitoksen maastokartan, josta voit tutkia mm. maaston korkeussuhteita.
 • Kartat: Maanmittauslaitoksen ilmakuva-aineisto päivittyy rajapintapalvelun kautta. Käytössä uusimmat saatavilla olevat ilmakuvat. Uusimmat 2023 kevät-kesä.
 • Kartat: Maanmittauslaitoksen taustakartta (Tiet, tienimet, rakennukset osoitenumeroineen, pellot ja aukeat, vesialueet) Aineisto päivittyy wms -rajapinnan kautta.
 • Kaavoitus: Kunnan asemakaavayhdistelmä – päivitetään kerran vuodessa. Ei kelpaa karttaotteisiin.
 • Kaavoitus asemakaavarajat. Klikkaamalla kohdetta saat lisätietoa.
 • Kiinteistöt: Kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, rajamerkit ja rajamerkkien numerot.
 • Liikuntapalvelut: Liikunta-alueet, – reitit ja -paikat.
 • Osoitteet, tienimet, rakennukset: Osoitteet ja rakennusten pysyvät rakennustunnukset.
 • Ympäristökeskus Syke: Suojelualueet, Natura-alueet, luonnonsuojeluohjelmat, pohjavesialueet.
 • Museovirasto: Muinaisjäännökset, suojellut rakennukset ja kulttuuriympäristöalueet.
 • Karttapalvelun vasemmasta reunasta voi valita kartalla näytettäviä palvelukohteita.
 • Karttapalvelun kautta voit lähettää palautetta ja tehdä itselle karttaotteita, johon voi liittää tekstiä ja piirroksia. Valikot löytyvät yläpalkista.

Karttapalvelusta löydät mm. erilaisten kohteiden ja palvelujen sijaintitietoja. Palvelussa toimii myös haku tien nimellä. Palaute ja parannusehdotukset: kaavasuunnittelija Outi Kampman (etunimi.sukunimi@mantsala.fi).

Kartan julkaisulupa tarvitaan, jos opaskartasta tehdään esitteitä opastus-/mainostarkoituksiin tai karttaa käytetään kunnan ulkopuolisilla verkkosivustoilla.Tiedustelut: paikkatietoinsinööri Janet Nordman (p. 040 314 5452, etunimi.sukunimi@mantsala.fi).

Koordinaatisto Mäntsälän kunnassa:

Mäntsälän kunnan kartta-aineistojen ylläpito ja kunnallistekniikan suunnittelu ovat EUREF -koordinaatistossa.  ETRS-GK25 tasokoordinaatisto otettiin käyttöön vuonna 2014.

Korkeusjärjestelmä on 1.1.2019 alkaen N2000. Järjestelmän muodostavat Geodettisen laitoksen tarkkavaaituspisteet. Aikaisemman N60 ja nykyisen N2000 järjestelmien ero on 13 – 43 cm. Mäntsälän kunnan alueella muutos on Kirkonkylän alueella +23,9 cm ja Hyökännummi – Ohkola alueella +24,7 cm. Samassa pisteessä N2000 korkeuslukema on suurempi, kuin N60.

Kunnan korkeusjärjestelmänä oli 31.12.2018 saakka N60, 1.1.2019

 

Tekijänoikeus:

Maanmittauslaitoksen karttojen ja ilmakuvien julkaisulupa verkossa:
© Maanmittauslaitos, lupa nro MML/VIR/UUMA/16/08

Muita karttoja:

Maanmittauslaitoksen karttapaikka (ilmainen) Maastokarttoja, ilmakuvia, kiinteistötunnukset ja rajat. Voi myös ostaa karttoja.

Maanmittauslaitoksen Vanhat painetut kartat. Lataa maksutta vanhoja perus- ja maastokarttoja.

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. Lataa avoimia kartta- ja ilmakuva-aineistoja.

Google Maps-kartta Mäntsälä (toimii ilman Javan virtuaalisovellusta)

Paikkatietoikkuna. Eri toimijoiden ja organisaatioiden karttoja. Käyttäjä voi säätää karttatasojen läpinäkyvyyttä ja tehdä omia yhdistelmiä. Tee omia karttajulkaisuja.

Bing Maps Mäntsälä

Etäisyyskartta – hyvin yksinkertaistettu karttakuva Mäntsälän kirkonkylän keskustan etäisyyksistä.

https://latauskartta.fi/ Sähköautojen julkiset latauspaikat.

Etäisyyskartta Mäntsälästä Hankoon, Helsinkiin, Porvooseen ja Lahteen

Janet Nordman

paikkatietoinsinööri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Outi Kampman

kaavasuunnittelija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä