Maahanmuuttajille

Kunnassa maahanmuuttoon ja kotouttamiseen  liittyvissä asioissa palvelevat maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja. Kotouttamispalvelut huolehtivat pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tietoa, ohjausta ja tukea on tarjolla kaikille kuntaan asettuville maahanmuuttajille oleskeluluvan perusteesta riippumatta. Tarvittaessa kotouttamispalveluiden työntekijät laativat alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelman.

Kotouttamispalveluiden henkilöstö vastaa lisäksi kunnan kotouttamistyön koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta yhdessä ohjelmakausittain nimetyn kotouttamistyöryhmän kanssa.

Palvelut ajanvarauksella kunnantalon palvelutorilla osoitteessa:

Mäntsälän kunnantalo / Palvelutori
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Henkilöstön yhteystiedot:

  • Maahanmuuttokoordinaattori Johanna Jäntti puh. 040 314 6749
  • Palveluohjaaja Minna Kaunisto, puh. 040 314 6753

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mantsala.fi.

TNO:n tarjoama palvelu:

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa palvelee myös Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen TNO-hanke

  • vastaanotto keskiviikkoisin,  puh. 040 315 2063 (hanketyöntekijä David Kariuki, suomi, englanti, swahili).
  • etäpalvelu torstaisin klo 14-16, puh. 040 315 3996 (Kai Hannulabacka, suomi, englanti).

Kotouttamistyön ohjaus

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät kunta ja TE-toimisto yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kunnassa tulee laatia kotouttamisohjelma, jossa kuvataan, kuinka paikalliset kotouttamispalvelut on järjestetty.

Mäntsälän kotouttamisohjelma 2017-2021

Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu MASPA

See also our pages in english.