Hyvinvointi ja terveys

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pohjaa kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kunnan nuo­ri­so­pal­ve­lut jär­jes­tä­vät toi­min­taa ja ohjausta monin eri tavoin.