Vaalit ja Mäntsälä!

Viimeksi muokattu: 22.3.2023
Kunnanjohtaja Hannu Laurila toivoo blogissaan mäntsäläläisiltä aiempaa parempaa äänestysaktiivisuutta.

Saamme taas kohta uuden eduskunnan ja pääsemme sitä ihan itse valitsemaan. ”Huonoista” edustajista emme voi siis syyttää ketään muuta kuin itseämme eli äänestäjiä. Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Eduskunnassa tehty työ heijastuu mitä suuremmassa määrin myös tänne paikallistasolle eli kuntiin ja kuntien toimintaan. Heijastusvaikutukset voivat esimerkiksi olla suoraan lain nojalla säädettyjä tehtäviä tai sitten esimerkiksi erilaista informaatio-ohjausta tai taloudellista ohjausta.

Vaalien jälkeen maahan saadaan jossain vaiheessa uusi hallitus, joka nauttii eduskunnan luottamusta. Tulevalla hallitusohjelmalla tulee luonnollisesti olemaan suurta merkitystä kunnille sekä maan eri alueille myös meillä täällä Mäntsälässä kuin myös Kuuma-seudulla.

Mäntsälä kuuluu KUUMA-seutuun yhdessä yhdeksän muun kunnan kanssa. Seudun yhteenlaskettu asukasmäärä on yli 330 000. Seudun väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä enemmän kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhteensä. KUUMA-seudulle muuttaa osaajia, nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. KUUMA-seudun väestön ikärakenne on selvästi nuorempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2021 alle 15-vuotiaiden väestöosuus oli KUUMA-seudulla 17,4 prosenttia, kun se koko maassa oli 15,4 prosenttia. Myös 65 vuotta täyttäneiden osuus oli selvästi matalampi kuin Suomessa keskimäärin. KUUMA-seudulla työttömien osuus työvoimasta oli selvästi matalampi kuin pääkaupunkiseudulla ja koko maassa keskimäärin. Tällä hetkellä Mäntsälä on Kuuma-seudun varapuheenjohtajakunta yhdessä Pornaisten kanssa ja ensi vuonna olemme sitten puheenjohtajakunta.

Olemme Kuuma-kunnissa yhdessä miettineet sitä, mitkä olisivat meille tärkeitä tavoitteita. Haluamme hallitusohjelmatavoitteissamme tuoda esiin erityisesti kasvukuntien näkökulman. Kasvavat ja lapsiperhepainotteiset kunnat eivät saa jäädä epätasa-arvoiseen asemaan sote-uudistuksen myötä. Valtio on luvannut, että sote-uudistuksen yhteydessä tämä ongelma korjataan valtionosuusjärjestelmään tehtävillä muutoksilla. KUUMA-seutu peräänkuuluttaa tulevalta hallitukselta ja eduskunnalta toimia tilanteen korjaamiseksi. Kuntien on voitava jatkossakin tarjota lapsiperheille kattavasti palveluja ja tehdä niiden tarvitsemia investointeja.

KUUMA-seudun kuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet koostuvat viidestä päätavoitteesta:

1.       Kasvua tukeva valtionosuus- ja verotusjärjestelmä

  • Valtionosuusjärjestelmää tulee uudistaa elinvoiman hiipumisen estämiseksi kasvavissa kunnissa
  • Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeää ja ulkomaisen työvoiman lupakäytäntöjä tulee selkiyttää.

2.       Liikenteen kärkihankkeet suunnittelusta toteutukseen asti

  • KUUMA-alueen kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus on turvattava.
  • Tilaa vievä elinkeinotoiminta on mahdollistettava liikennehankkeita toteuttamalla.

3.       Metropolipolitiikan jatkuvuus turvattava

  • Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) vahva kytkös tulee nostaa esiin

4.       Ilmastopolitiikka: Hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa otettava kokonaisvaltainen ote eikä tulisi keskittyä pelkästään liikenteen toimenpiteisiin

  • KUUMA-seutu vastustaa mahdollisia ruuhkamaksuja ja ympäristövyöhykkeitä.

5.       Eväitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen

  • Valtion tulee tukea kuntia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen haasteiden ratkomisessa

 

Täältä Kuuma-kunnan perspektiivistä katsottuna toivoisi, että Uudeltamaalta valitut edustajat ajaisivat erityisesti myös metropolialueen ja Kuuma-seudun asiaa. Uudeltamaalta ehkä hieman puuttuu sellainen maakuntahenki, mikä muille alueille on tyypillistä. Yhteistyön tiivistämisen varaa on myös täällä Kuuma-seudulla, toivottavasti löydämme yhteisen foorumin säännöllisille tapaamisille ja keskusteluille kuntien ja seudun kansanedustajien kesken.

Uudenmaan vaalipiiri on ylivoimaisesti Suomen suurin vaalipiiri: täältä valitaan 37 edustajaa tulevaan eduskuntaan. Läpimeno ei kuitenkaan ole helppoa, sillä Uudellamaalla ehdokkaita on peräti 485. Itseäni aina hämmästyttää, kun joku ilmoittaa, että ei äänestänyt, kun ei löytänyt sopivaa ehdokasta. Väitän, että tuosta joukosta varmasti löytyy jokaiselle sopiva ehdokas.  Meiltä Mäntsälästä on 11 erittäin hyvää, asiansa osaavaa ehdokasta. Meillä on nyt myös ollut historiallisen hyvä tilanne, kun täältä on ollut kaksi kansanedustajaa. Toivottavasti nyt tulevissa vaaleissa saamme vähintään saman määrän.

Olemme Mäntsälässä olleet hieman keskimääräistä laiskempia äänestäjiä, mutta nyt on taas mahdollisuus parantaa eli otetaan tavoitteeksi yli 70 %:n äänestysaktiivisuus!

Hannu Laurila
kunnanjohtaja