Hallinto ja talous

Kunnanvirastoa johtaa kunnanjohtaja ja hänen apunaan ovat palvelualuejohtajat, jotka yhdessä muodostavat kunnan johtoryhmän.

Mäntsälän kunnan strategiassa vuosille 2022-2025 on linjattu Mäntsälän kunnan johtamisen ja toiminnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet.

Hallintopalvelut huolehtii muun muassa kunnan yleishallintoon kuuluvien asioiden kehittämisestä, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Kunnan viestintä ja markkinointi vastaa ko. palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.