Viestintä ja markkinointi

Viimeksi muokattu: 7.2.2024

Kunnan viestintä ja markkinointi  luo ja vahvistaa haluttua kuntakuvaa ja toimijuutta pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella tekemisellä, joka pohjaa kunnan strategiaan. Mahdollistamme kuntalaisten tarvitseman tiedon saatavuuden kunnan eri kanavissa ja edistämme kunnan pitovoimaa ja vetovoimaa markkinointiviestinnän keinoin.

Tarjoamme tietoa kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja päämääristä asukkaille, asiakkaille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille. Lisäksi kehitämme ja toteutamme kunnan sisäistä viestintää ja pidämme yllä henkilöstön viestintäosaamista.

Vastaamme markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Kuntamarkkinoinnilla teemme Mäntsälää ja sen vahvuuksia tunnetuksi keskeisille eri kohderyhmille ja yhteistyötahoille. Toimimme kiinteässä yhteistyössä kuntakonsernin muiden toimijoiden, Mäntsälän Kotien, Mäntsälän Yrityskehityksen, Nivoksen ja Jäähallin viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Kunnan ilmettä ja olemusta ohjaa graafinen ohjeisto ja markkinointiviestinnän brändikäsikirja. Viestinnän ohjeistus linjaa niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän toimintaa. Tekemisemme pohjavireenä on aktiivisuus, hyvä saavutettavuus, luotettavuus ja laadukkuus.

Viestintää ja markkinointia kehitetään pitkäjänteisesti erilaisten mittareiden, analyysien, kyselyiden ja muun tiedon sekä asiakaspalautteen pohjalta.

Tapahtumat

Kunnan tapahtumia tuottaa kulttuurituottaja. Kunnan lippulaivatapahtumissa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koordinoi kunnan maviku- eli markkinointi-, viestintä- ja kulttuuripalvelut -tiimi. Lisäksi muut kunnan toimialat, muun muassa liikunta- ja kirjasto sekä Mäntsälän opisto, järjestävät runsaasti erilaisia tapahtumia.

Kunnan ylläpitämää tapahtumakalenteria hallinnoi ja kehittää kunnan maviku-tiimi. Tapahtumakalenterissa ilmoittaminen on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen, jonka voi tehdä ko. verkkoalustalla.

 

Graafinen ohje ja brändikäsikirja

Kunnan tunnuksen, logon, värien, fonttien ja muiden ilmeen elementtien käyttö on ohjeistettu graafisessa ohjeessa, joka löytyy alta pdf-muodossa. Brändikäsikirjasta löytyvät kunnan markkinointiviestintään liittyvät keskeisimmät määrittelyt.

  • Kun­nan tun­nus, logo ja ku­va­pank­ki

    Mikäli tarvitse kunnan tunnuksen tai logon originaaleja, ota yhteys mavi-tiimiin: mavi@mantsala.fi.

    Lisäksi hallinnoimme Mäntsälän kunnan lehdistö- ja markkinointikuvapankkia. Jos olet median edustaja ja tarvitse hyviä kuvia kunnasta, ota yhteys mavi-tiimiin, mavi@mantsala.fi.

Viestintä, markkinointi ja kulttuurituotanto yhteydet

Jaana Jetzinger

Viestintäpäällikkö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Tarja Kuusela

Kulttuurituottaja

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Katri Lehtonen

Viestintäasiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Irina Patrikainen

Markkinointiasiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Heidi Vänskä

Kulttuuriassistentti

Tervetuloa Mäntsälään, parhaan arjen paikkakunnalle!. Täällä elämä on ihmisen kokoista ja jokaisella asukkaalla on väliä. Meillä et huku massaan.