HINKUA ja vastuullisuutta toimintaan!

Viimeksi muokattu: 27.6.2022
Hallintojohtaja Esa Siikaluoma kirjoittaa kuntien ja yritysten vastuullisuudesta. Sosiaalinen-, ympäristö- ja hallintotavan vastuullisuus eivät ole vain sanahelinää, vaan konkreettisia, arvolähtöisiä tekoja. Ympäristövastuullisuus on elinehto ja tuhannen taalan paikka Mäntsälän kunnalle kehittää ja kehittyä.

Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti kuntastrategiasta viime joulukuussa.  Parhaan arjen paikkakunta on lupaus ja tuon strategian keskiössä.   Tavoitteissa vilahtelee muitakin suuria ja merkittäviä sanoja.  Yksi niistä on vastuullisuus.   Avataan hieman, mitä tuo sana käytännössä ja Mäntsälän kunnan kohdalla tarkoittaa.

Vastuullisuus (ESG) muodostuu ympäristövastuusta-, sosiaalisesta vastuusta sekä hyvän hallintotavan huomioimisesta kaikessa toiminnassa.  Vastuullisuuden tulee lähteä arvoista, kuten Mäntsälän strategiassa on määritelty.

Ympäristövastuun näkökulmana on ympäristö- ja energiataseen hiilineutraaliksi kääntäminen.  Sosiaalinen vastuu pitää sisällään mm. yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon työelämässä, sekä muut eettiset asiat.  Vastuullinen työantaja on aina houkuttelevampi työantaja. Vastuullisuuden kolmas rakennuspalikka on hyvä hallinto ja talous, ts. hyvä hallinnointi- ja johtamistapa sekä kestävät rahoitustavat ja -lähteet.

Googlaamalla termin taksonomia tästä viime mainitusta löytyy ajankohtaista keskustelua.

Kunta on liittynyt HINKU-kuntaverkostoon, joka on lähes sadan julkisen organisaation hiilineutraalisuuteen pyrkivä verkosto.  Kunta saa verkostossa tietoa ja yhteistyökumppaneita, joilla omaa vastuullisuustyötä viedään eteenpäin.

Suomen edelläkävijäkunnat ovat aikanaan perustaneet HINKU-verkoston ja siellä on tehty hyvää työtä.  Vaikka HINKU-jäsenyys itsessään ei maksa mitään, on turha kuvitella, että perustavanlaatuinen muutos, jonka vastuullisuuden toteuttaminen vaatii, olisi ilmaista.  Kuten maailman sivu, investoiminen uuteen teknologiaan, uusiin käyttötapoihin ja toimintoihin vaatii resursseja.  Niin myös Mäntsälässä.  Vastaavasti, erityisesti yrityskentälle, se tuo myös lisää mahdollisuuksia.

Mäntsälä on edelleen vahva maatalouspitäjä.  Tuotantopanosten hintojen noustessa Ukrainan sodan takia, maatalous on vuosisadan kannattavuuskriisissä. Energian hinta ja muut nousevat kustannukset pakottavat miettimään maatalouden rakennetta ja toimintatapoja.  Mäntsälän tapainen erinomaisen sijainnin kunta voi olla ja sen pitäisikin olla selviytyjä tässä murroksessa.  Täällä on ja läheltä löytyy lisää tietotaitoa kehittää asioita uuteen suuntaan.

Läheltä ja laadukkaammin, voisi olla maaseutuelinkeinonkin motto.  

Monelta osin yritykset ovat paljon edellä julkista sektoria.  Vastuullisuus ei ole niistä suurimmalle osalle suinkaan mitään viherpesua, vaan liiketoiminnan menestymisen edellytys.  Sen kokoluokan yrityksille, joita mm. Mäntsälä maaperälleen havittelee, nämä näkökulmat ovat liiketoiminnan ytimessä ja selviytymisen edellytys.   Nykyisellään myös rahoittajat reittaavat rahan hintaa tästä näkökulmasta. Kunnan tulee uskottavasti näyttää, että sekin huomioi vastuullisuusnäkökohdat omassa työssään.

Kymmenen vuoden päästä nämä ympäristöasiat ovat meillä osa arkea. Kehitystä voisi verrata esim. matkapuhelinten käyttöönoton kehityskaareen.  Olemme vastuussa lapsillemme ja lapsenlapsillemme siitä, että pyrimme jättämään ympäristömme edes jollain lailla elinkelpoiseen tilaan. Mäntsälälle on tässä paljon mahdollisuuksia; HINKU-verkostoon liittyminen on hyvä alku ja energiayhtiömme Nivoksen energiasiirtymä kohti fossiilivapautta hyvä käytännön esimerkki.

Kirjoittaja: Esa Siikaluoma

Mäntsälän kunnan hallintojohtaja