Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Viimeksi muokattu: 2.9.2022

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan ja ja hyvinvointisuunnitelmaan, ja sitä koordinoidaan kunnan hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Kunnassa toimii myös moniammatillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (hyte-työryhmä), jossa on edustettuina kaikki palvelualueet, tytäryhtiöt, Keusote sekä yhdistykset ja järjestöt.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit tuleville vuosille asetetaan hyvinvointisuunnitelmassa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kunnan osavuosi- ja tilinpäätös raportoinnissa sekä hyvinvointiraportissa. Laajempi hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi.

 

Vuokko Leirimaa

Hyvinvointipäällikkö

Malla Parkkonen

Hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattori