Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Viimeksi muokattu: 3.7.2024

Kunnan hyvinvoinnin edistämistyö pohjautuu kuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisesti kunnan hyvinvointisuunnitelmaan sekä kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit tuleville vuosille asetetaan hyvinvointisuunnitelmassa.

Kuntastrategiassa asetetut kärkitavoitteet tukevat hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kunnan osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnissa sekä hyvinvointiraportissa. Laajempi hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään kunnassa monin eri tavoin. Osa hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä on monille tuttuja. Esimerkiksi liikuntapalvelujen ryhmäliikuntatunnit voidaan luontevasti mieltää hyvinvointia edistäväksi palveluksi.

Hyvinvointia edistetään lisäksi järjestämällä varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä kirjaston ja kansalaisopiston toimintaa. Myös esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta edistetään kuntalaisten hyvinvointia, kun elin- ja toimintaympäristöstämme suunnitellaan turvallista, terveellistä, viihtyisää, sosiaalisesti toimivaa ja eri väestöryhmien, kuten lasten, ikäihmisten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävää. Onpa hyvinvoinnin edistämistä myös tuen tarjoaminen vaikeasti työllistyville, järjestöjen toimintamahdollisuuksista huolehtiminen, kotouttaminen, asuntotoimi sekä jätehuollosta huolehtiminen. Hyvinvointia edistävät kunnan lisäksi useat muutkin tahot, kuten seurakunta, järjestöt, seurat ja yritykset.

Laajasti katsoen kaikki kunnan palvelualueiden tekemä työ on hyvinvoinnin edistämistä - käytännön tekoja kuntalaisten hyväksi, mahdollisuuksien luomista ja tiedon tarjoamista. Lopullinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on jokaisella itsellään.

Kunnan hyvinvointityötä koordinoidaan hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Hyvinvointipalvelut ohjaa kunnan hyvinvointityötä ja vastaa lautakunta-asioiden valmistelusta. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjoihin voit tutustua Dynasty tietopalvelussa (linkki hyvinvointilautakunnan pöytäkirjoihin). Kunnassa toimii lisäksi moniammatillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (hyte-työryhmä), jossa on edustettuina kaikki kunnan palvelualueet, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) sekä osa kunnan tytäryhtiöistä ja Mäntsälässä toimivista seuroista ja järjestöistä.

Hyvinvointipalvelujen yhteystiedot

Vuokko Leirimaa

Hyvinvointipäällikkö

Jasmin Airinen

Hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattori

Heli Heroja

Senioriohjaaja

Tuoksuton kunta-juliste

Mäntsälä on tuoksuton kunta.

Mäntsälän kunta on tuoksuton kunta. Saavuthan meille mahdollisimman tuoksuttomana!