Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanolistat.

Kunnan rakennusvalvonta säilyttää rakennuslupa-asiakirjoja. Vanhimmat lupapiirustukset ovat vuodelta 1947.

Rakennuskannan selvitystyön tavoitteena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle.