Toimielimet

Mäntsälän kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosäännössä määrätään kunnan toimielinten tehtävistä ja toimivallasta, kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnosta.