Tonttilaskuri – Mäntsälän kunnan omakotitontit

Viimeksi muokattu: 22.5.2024

Omakotitonttilaskuri

Tonttilaskuriin pääset ylläolevan otsikon linkistä. Tonttilaskurissa esitellään Mäntsälän kunnan kaikki vapaat omakotitontit.  Tontin voi ostaa tai vuokrata. Alue- ja tonttikohtaiselta sivulta löytyvät kaikki tonteista oleva tieto mm.

  • hinta ja pinta-ala
  • sijainti
  • kaavakartta ja -määräykset
  • maaperätutkimus (alueilla, joilla se on tehty)
  • rakentamistapaohjeet (jos sellainen on kaavamääräysten lisäksi)
  • hakulomake

Uudet alueet, hakuaika ja arvontamenettely:

Tontti luovutetaan itselleen rakentavalle yksityishenkilölle. Hakuaikana kuntaan tulevat hakemukset käsitellään. Ensisijaisesti tontti luovutetaan heille, joille ei ole kunnan tonttia luovutettu viimeisen viiden vuoden aikana. Jos tonttiin kohdistuu useampi hakemus, tontin saaja arvotaan yksityisrakentajien joukosta. Hakijoille ilmoitetaan hakutuloksesta viikon kuluessa hakuajan päätyttyä.

Jos hakuajan jälkeen jää tontteja vapaaksi, ne siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa olevien tonttien luovutus päätetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Katso 360 kuvat Lempivaarasta ja Roinilantieltä (uusimmat myyntiin tulleet tonttialueet.) Kuvaus lokakuu 2023.

Vuokrausehdot

1.6.2019 alkaen: Uusien tonttien maanvuokrasopimuksien vuosivuokra lasketaan 5 %:n mukaan tontin maapohjan myyntihinnasta. Tonttien vuokra-aika on uusissa sopimuksissa 40 vuotta.

Janet Nordman

paikkatietoinsinööri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
Tonttien sijainnit Mäntsälässä

Männikön, Rauhamäen, Lempivaaran, Taruman ja Linjatiensivun alueiden sijainnit karttaotteessa, jossa Mäntsälän kunta näkyy kokonaan ja sen kuntaraja.

Mäntsälän sijaintikuva

Etäisyyksiä ja matka-aikoja Mäntsälän kirkonkylältä.