Talous

Viimeksi muokattu: 16.3.2023

Talouspalvelut huolehtii kunnan taloudenpidosta. Kunnan talouspalvelujen tehtävänä on

 • päätöksentekoa, suunnittelua ja palveluntuotantoa palvelevan talousinformaation tuottaminen, kokoaminen, raportointi ja analysointi
 • rahoituksen suunnittelu ja seuranta, rahoitustoiminnoista ja maksuvalmiudesta huolehtiminen
 • keskitetty ostolaskujen tiliöinti ja myyntilaskutus
 • kuntakonsernin talousohjaus ja koordinointi.

Kunnan kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu palveluntuottajalle Provincia Oy:lle. Taloushallinnon palvelupyynnöissä liittyen myynti- ja ostolaskuihin pyydetään ottamaan yhteyttä Provincian asiakaspalveluun ostoreskontra.raindance@provincia.fi tai myyntireskontra.mantsala@provincia.fi. Kunnan perintää hoitaa Intrum Justitia Oy puh. 09 229 111.

 • Talousarviot

  Talousarvio 2023 (Kvalt 14.11.2022 § 214)

  Talousarvio 2022 (Kvalt 13.12.2021 § 160)

  Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2026 (Kvalt 16.11.2020, § 80)

  Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2024 (Kvalt 2.12.2019, § 122)

  Talousarvio 2019 (Kvalt 10.12.2018, § 120)

  Tilinpäätökset

  Tilinpäätös 2021 (Khall 28.3.2022) / Tilinpäätöstiedote 24.3.2021

  Tilinpäätös 2020 (Kvalt 24.5.2021, § 49) / Tilinpäätöksen 2020 visualisointi

  Tilinpäätös 2019 (Kvalt 1.6.2020, § 19)

  Osavuosikatsaukset

  Osavuosikatsaus 3 2022

  Osavuosikatsaus 2 2022

  Osavuosikatsaus 3 2021

  Osavuosikatsaus 2 2021

  Osavuosikatsaus 1 2021

  Osavuosikatsaus 3_2020

  Puolivuosikatsaus 2_2020

  Osavuosikatsaus 1_2020

  Osavuosikatsaus 2_2019

  Osavuosikatsaus 1_2019

  Talouden ja hallinnon valvonta

  Kunnan talouden valvonta perustuu kunnanvaltuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteisiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.

  Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

  Tilintarkastuskertomukset

  Tilintarkastuskertomus 2020

  Tilintarkastuskertomus 2019

  Arviointikertomukset

  Arviointikertomus 2020

  Arviointikertomus 2019

   

 • Mäntsälän kunta on julkistanut palvelualueidensa tavaroiden ja palvelujen ostot. Tiedot on julkistettu avoimena datana ja sen pohjalta toteutettu visuaalisena palveluna, jossa ostoja voi tarkastella.

  Kuvaus tietojen poiminnasta ja tehdyistä rajauksista

  Aineisto sisältää Mäntsälän kunnan palvelujen ostot, aineiden ja tarvikkeiden ostot, vuokrakulut sekä muut toimintakuluostot ja avustukset yhteisöille.

  Julkaistavaan materiaaliin on tehty rajauksia jättämällä materiaalista pois toimittajat, joilla ei ole Y-tunnusta sekä kunnan sisäiset laskut. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin.

  Kunnan organisaatiorakenne on muuttunut vuosina 2018 – 2020. Toimialojen tulosalueiden ja -yksikköjen tiedot eivät tästä syystä ole täysin vertailukelpoisia eri vuosien välillä.

  Lisätiedot: Mäntsälän kunta, talousyksikkö puh. 040 314 5654 ma – to klo 9 – 11 tai laskutus@mantsala.fi

  Kunnan ostolaskut 2021

  Kunnan ostolaskut 2019-2020

 • Mäntsälän kunta ottaa vastaan vain verkkolaskuja.

  Mäntsälän kunnan verkkolaskuosoitetiedot:

  • Verkkolaskuoperaattori CGI
  • Välittäjä/operaattoritunnus 003703575029
  • Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) 003701292615
  • Verkkolaskulla näkyvä osoitetieto: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

  Y-tunnus:

  0129261-5

  Toimittaja voi tehdä Mäntsälän kunnalle verkkolaskuja käyttämällä Provincia Oy:n ylläpitämää maksutonta toimittajaportaalia.

  Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä muodossa ja
  välttää paperisesta laskutuksesta aiheutuvat toimituskulut. Toimittajaportaalin käyttötunnusten tilaus tehdään Provincia Oy:n asiakaspalvelun kautta ostoreskontra.raindance@provincia.fi.

  Mäntsälän kunnalle osoitetuilla verkkolaskuilla tulee näkyä seuraavat tiedot:

  • Laskun saaja: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
  • Mäntsälän kunnan y-tunnus: 0129261-5
  • Tilaajan ilmoittama kustannuspaikka
  • Laskun tilaajan nimi/työyksikkö
  • Tilaajan ilmoittama kustannuspaikka on merkittävä laskuissa VIITTEENNE –kohtaan. Näin menetellen laskut saadaan ohjattua suoraan oikealle käsittelijälle.

  Henkilötietoja sisältävät liitteet tulee lähettää postiosoitteeseen:

  Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

  Lisätiedot:

  Mäntsälän kunta, talouspalvelut puh. 040 314 5654 ma – to klo 9 – 11 tai laskutus@mantsala.fi