Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ja opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen tai opiskelu edellyttää.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko koulu- tai opiskeluyhteisöä tukevaa ja yhteisöllistä. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä ja sitä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen, opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.