Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ja opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilas- tai opiskelijahuolto, jota opetukseen osallistuminen tai opiskelu edellyttää.

Oppilas- tai opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko koulu- tai opiskeluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilas- tai opiskelijahuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilas- tai opiskelijahuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilas- ja opiskelijahuollossa keskeistä. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen, opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.