Henkilötietojen käsittely

Viimeksi muokattu: 25.6.2024

Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Mäntsälän kunnassa 25.5. 18 alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.  Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • Kerättävien henkilötietojen tarkoituksenmukaisuus ja tietojen virheettömyys
  • Avoimen tiedoksiannon lisääminen.

Mäntsälän kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyökumppaneidensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille lisää oikeuksia

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus esimerkiksi pyytää tietojen oikaisemista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, rajoittaa tietojen käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, vaan niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyn perusteet vaikuttavat siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietopyynnön. Mäntsälän kunnassa tietopyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti Kunnantalon palvelupiste Vinkissä (henkilöllisyys todistettava) lomakkeella tietopyynnöille (pdf alla). Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietopyyntölomakkeet löytyvät Keusoten tietosuoja -sivustolta.  

Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty ns. tietosuojaselosteeksi.

Tälle sivulle on koottu Mäntsälän kunnan selosteita käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteita kartutetaan ja päivitetään jatkuvasti. Kukin palvelualue vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Mäntsälän kunnan tietosuojavastaava on tietohallinnon asiantuntija Teemu Kanerva, teemu.kanerva(at)mantsala.fi , puh. 040 314 5896

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa.

Tietopyyntölomakkeet

Tietosuojaselosteet