Tekninen ja elinvoimapalvelut asiointi

Tek­ni­nen ja elin­voi­ma­pal­ve­lut tuot­taa kun­ta­lai­sil­le fyy­si­sen eli­nym­pä­ris­tön suun­nit­te­lu-, yl­lä­pi­to- ja ra­ken­nuttamis­pal­ve­lu­ja.