Turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus!

Viimeksi muokattu: 16.5.2023

Otsikossa luetellut turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus ovat kunnan toiminnan arvoja. Määrittelimme ne yhdessä viime vuonna, kun laadimme uutta kuntastrategiaa. Onnistuimme sen laadinnassa mielestäni erittäin hyvin; on vaikea kuvitella tähän hetkeen paremmin sopivia arvoja kuin juuri nämä.

Kuntaorganisaation arvot kertovat kuntalaisille, luottamushenkilöille, meille työntekijöille ja sidosryhmillemme sen, mille periaatteille toiminta ja päätökset rakentuvat ja miten kunta vastaa toimintaympäristön muutoshaasteisin. Arvot ohjaavat arjen valintoja, näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa toi hyvin konkreettisesti esiin turvallisuuden merkityksen. Minulle turvallisuus tarkoittaa tietysti maan ja Mäntsälän turvallisuutta, mutta myös tunnetta siitä, että voi turvallisesti olla oma itsensä ja tehdä omia valintoja. Tätä turvallisuutta me haluamme myös Mäntsälässä edistää ja rakentaa.

Vuosi 2022 on ollut Mäntsälässä monella mittarilla mitattuna hyvä vuosi. Asukasmäärämme on mukavasti kasvussa ja olemme onnistuneet löytämään yhdessä tekemiseen hyvää positiivista virettä.  Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen myös siinä suhteessa, että olemme saaneet juhlistaa monia Mäntsälän historian merkkivuosia.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 190 vuotta maailmankuulun tiedemiehen ja löytöretkeilijän A.E. Nordenskiöldin syntymästä. Mäntsälän kapinasta oli 90 vuotta ja 30 vuotta sitten valmistui kunnantalomme,  vuonna 1992 Mäntsälässä pidettiin myös asuntomessut. Joulunavaus tapahtuma Kapina-torilla ja kunnantalon avoimet ovet marraskuun lopulla saivat kuntalaiset sankoin joukoin liikkeelle. Avoimet ovet jopa siinä määrin, että etukäteen varaamamme kakut loppuivat jo puolessa tunnissa. Saimme niitä kyllä nopeasti hankittua lisää ja luulen, että kukaan ei jäänyt ilman tarjoilua.

 

Yhteisöllisyys, tarve kuulua joukkoon ja toimia yhdessä muiden kanssa on toinen tärkeä arvomme ja tänä aikana - koronan jälkeen, sodan varjossa – se korostuu entisestään. Siitä kertoo myös tämä eri tapahtumien suosio.

Mäntsälä on leimallisesti myös aktiivisten, yhteisöllisten kylien kunta. Olemme tänä vuonna pitäneet kolme asukasiltaa eri puolilla kuntaa ja tulemme jatkamaa näitä tapaamisia myös ensi vuonna. Kahden välivuoden jälkeen järjestimme taas tänä vuonna itsenäisyysjuhlan kaikille Mäntsälän 4. luokkalaisille. Sain puolisoni kanssa kunnia olla ”käteltävänä”. Tuntui hyvältä konkreettisesti huomata kylien aktiivisuus ja elinvoima.

Erityisen sykähdyttävä  hetki oli, kun eräs oppilas sujautti käteeni jalkapalloaiheisen keräilykortin. Laitoin sen työhuoneeni seinälle muistuttamaan kohtaamisten tärkeydestä ja yhteisöllisyyden voimasta näinä hankalina aikoina.

Vastuullisuutta on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Minulle vastuullisuus tarkoittaa mm. vastuuta ympäristöstä ja toisaalta myös sosiaalista vastuuta.

Tänä vuonna Mäntsälä on liittynyt ns. HINKU-kuntaverkostoon. HINKU on lähes sadan julkisen organisaation hiilineutraalisuuteen pyrkivä verkosto. Olemme Hinku-kuntien tapaan sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pyrimme vähentämään Ilmastopäästöjä muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Tässä tietysti on merkittävä rooli kunnan energiayhtiöllä Nivos Oy:llä. Pelkästään kunnan toimilla näihin päästötavoitteisiin ei päästä ja siksi kannustammekin myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Olemme osaltamme myös pyrkineet auttamaan ukrainalaisia sodan aiheuttamassa humanitäärisessä kriisissä. Mäntsälässä on tällä hetkellä noin 110 ukrainalaistaustaista tilapäistä suojelua saavaa turvapaikanhakijaa. Olemme koto-ohjelmamme mukaisesti nyt myös syksyn aikana vastaanottaneet uusia kiintiöpakolaisia yhteensä 20 henkilöä eli 3 perhettä osaksi yhteisöämme.

Mäntsälässäkin vuoden 2023 ja tulevien vuosien näkymiin vaikuttaa luonnollisesti maailmanlaajuinen taloudellinen ja poliittinen tilanne sekä sen epävarmuus. Alkanut talvi tulee haastamaan meidät monella tavalla mm. kustannusten nousun, energiakriisin ja sähköpulan muodossa. Inframme on kuitenkin ehjä ja meitä ei mikään ulkoinen tekijä uhkaa. Haasteista ja epävarmoista näkymistä huolimatta voimme katsoa erittäin luottavaisesti tulevaan. Paljon on vielä tehtävää, olemme kuitenkin hyvällä tiellä ja tekemisen suunta on selkeä. Yhdessä me voimme tehdä Mäntsälästä kunnan, jossa jokainen voi elää parasta arkea, omana itsenään, osana aktiivista yhteisöä.

Teksti: Hannu Laurila, kunnanjohtaja

Kuva Mäntsälän joulunavauksesta marraskuussa 2022, kuvaaja: Pauliina Anttila.