Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Selvitykset

Yleiskaavan laatimista varten on laadittava tarvittavat selvitykset maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti.
Selvityksiin kuuluvat mm. luonto-, liikenne-, maisema-, arkeologinen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset.
Perusselvityksissä tutkitaan mm. suunnittelun lähtökohtia ja vaikutusselvityksissä kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Mäntsälän yleiskaavaa 2050 varten tehtyihin selvityksiin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Mäntsälän maisemaselvitys 2019

Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015
Liite 1: Mäntsälän keskustan ja Hyökännummen valuma-alue- ja pienvesiselvitys 2015
Liitekartat A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2, E1-E2, F1-F2, F3-F4 ja G1-G2

Takaisin ylös