Menu

Selvitykset ja inventoinnit

Yleiskaavan laatimista varten on laadittava tarvittavat selvitykset maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti.
Selvityksiin kuuluvat mm. luonto-, liikenne-, maisema-, arkeologinen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset.
Perusselvityksissä tutkitaan mm. suunnittelun lähtökohtia ja vaikutusselvityksissä kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Mäntsälän yleiskaavaa 2050 varten tehtyihin selvityksiin ja inventointeihin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Mäntsälän luontoselvitys 2021 (keskeneräinen)
s. 1-98
s. 99-197
s. 198-290

Mäntsälän luontokohteiden yhteenvetoraportti 2021

Mäntsälän hajarakentamisen mitoitusperiaatteet selvitystyö 2021

Mäntsälän liikenneselvitys 2021

Mäntsälän kaupallinen selvitys 2021

Mäntsälän ekologiset yhteydet 2020

Mäntsälän kulttuuriympäristöselvitys 2020
Kulttuuriympäristöselvityksen liitekartat: 1-4, 5-7 ja 8-9

Mäntsälän arkeologinen inventointi 2019-2020
Arkeologisen inventoinnin kohdekuvaukset: 1-48, 49-92, 93-126, 127-170, 171-202, 203-246, 247-286, 287-311

Mäntsälän maisemaselvitys 2019

Muita aikaisemmin tehtyjä inventointeja:

Luonto
Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitykset, Lumotron, 2019
Luontokartoitus Saari, Levanto, Hautjärvi, Kaukalampi, Metsänen, 2016
Ohkolan luontoselvitys, Enviro, 2016
Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015
     Liite 1: Mäntsälän keskustan ja Hyökännummen valuma-alue- ja pienvesiselvitys 2015
     Liitekartat A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2, E1-E2, F1-F2, F3-F4 ja G1-G2
Sälinkää-Soukkio luontoselvitys, Enviro, 2013

Rakennettu kulttuuriympäristö
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Soukkio, Ahola, 2014
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Sälinkää, Ahola, 2014
Kirkonkylän päivitysinventointi, Ahola, 2013
Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys, Ahola, 2012

Arkeologinen kulttuuriperintö
Arkeologinen inventointi Saari, Kaukalampi, Levanto, Hautjärvi, Pesonen, 2016
Arkeologinen inventointi Sälinkää-Soukkio, Pesonen, 2013
Arkeologinenn inventointi Marjala, Ohkola, Arola-Jokelanseutu, Aartolahti, 2007

Kauppa
Mäntsälän keskustan kaupallinen rakenne, Santasalo, 2010
Kaupallinen selvitys 2010

Kuntakehityspalvelut
yleiskaavoitus

Sähköposti 
yleiskaava2050@mantsala.fi

yleiskaava-arkkitehti

p. 040 3145 437

kaavasuunnittelija
Outi Kampman
p. 040 3145 457

etunimi.sukunimi@mantsala.fi

 

 maitolaituri2

Takaisin ylös