Menu

Selvitykset ja inventoinnit

Yleiskaavan laatimista varten on laadittava tarvittavat selvitykset maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti.
Selvityksiin kuuluvat mm. luonto-, liikenne-, maisema-, arkeologinen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset.
Perusselvityksissä tutkitaan mm. suunnittelun lähtökohtia ja vaikutusselvityksissä kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Mäntsälän yleiskaavaa 2050 varten tehtyihin selvityksiin ja inventointeihin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Mäntsälän kulttuuriympäristöselvitys 2020
Kulttuuriympäristöselvityksen liitekartat: 1-4, 5-7 ja 8-9

Mäntsälän arkeologinen inventointi 2019-2020
Arkeologisen inventoinnin kohdekuvaukset: 1-48, 49-92, 93-126, 127-170, 171-202, 203-246, 247-286, 287-311

Mäntsälän maisemaselvitys 2019

Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015
Liite 1: Mäntsälän keskustan ja Hyökännummen valuma-alue- ja pienvesiselvitys 2015
Liitekartat A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2, E1-E2, F1-F2, F3-F4 ja G1-G2

Muita aikaisemmin tehtyjä inventointeja:

Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys, Ahola, 2012

Kirkonkylän päivitysinventointi, Ahola, 2013

Mäntsälän keskustan kaupallinen rakenne, Santasalo, 2010

Kaupallinen selvitys 2010

Takaisin ylös