Kehityskuvavaihe

Viimeksi muokattu: 1.6.2022
Kuntakehityslautakunta asetti (16.9.2020 § 70) Mäntsälän yleiskaavan 2050 kehityskuvat nähtäville. Kehityskuvaselostus ja sitä havainnollistava karttamateriaali pidettiin nähtävillä 24.9. – 2.11.2020 välisen ajan.

Mäntsälän yleiskaava on koko kunnan kattava yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan kunnan eri osien yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet vuoteen 2050 saakka. Kehityskuvavaiheessa esitetään yleiskaavatyön aikana kerättyä lähtökohta- ja inventointitietoa. Sen pohjalta on eri maankäyttömuodoille muodostettu tarkennettuja tavoitteita ja periaatteita, joiden pohjalta varsinainen yleiskaavaratkaisu laaditaan työn tulevissa vaiheissa.

Kehityskuvien nähtävillä olon aikana kuntakehityspalvelut järjesti kunnantalon valtuustosalissa kuntalaisille asukasiltoja, joissa oli mahdollista tutustua kehityskuvien aineistoon ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kaikissa tilaisuuksissa käsiteltiin kehityskuva-aineistoa koko kuntaan liittyen, mutta kussakin tilaisuudessa oli erityisteemana tietyt kunnanosat.

Tilaisuudet olivat:

  • to 1.10.    klo 17-20     asemakaava-alueet eli Kirkonkylä ja Hyökännummi
  • ke 21.10.  klo 17-20     Hirvihaara Ohkola ja Arola-Jokelanseutu
  • to 22.10.   klo 17-20     Sälinkää, Sulkava, Soukkio, Nikinoja, Olkinen, Maitoinen
  • ti 27.10.    klo 17-20     Numminen, Herman Onkimaa ja Sääksjärvi
  • ke 28.10.   klo 17-20     Saari, Levanto, Kaukalampi ja Hautjärvi

Asukasiltoihin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kiitos kaikille mukana ja paikalla olleille.

Outi Kampman

kaavasuunnittelija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä