Selvitykset ja inventoinnit

Viimeksi muokattu: 28.3.2024
Yleiskaavan laatimista varten on laadittava tarvittavat selvitykset maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti.

Selvityksiin kuuluvat mm. luonto-, liikenne-, maisema-, arkeologinen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset. Perusselvityksissä tutkitaan mm. suunnittelun lähtökohtia ja vaikutusselvityksissä kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Outi Kampman

kaavasuunnittelija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä