1. luokalle

13.3.2022
Perusopetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Sitä ennen lapsi opiskelee esiopetuksessa. Mäntsälässä esiopetusta järjestää varhaiskasvatuspalvelut. Ensimmäisen kouluvuoden aikana opiskellaan koulunkäynnin taitoja ja kartutetaan tietoja ja osaamista monissa oppiaineissa.

Tervetuloa kouluun!

Koulupaikan osoittaminen ja vastaanottaminen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2022 alussa. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8.2022.

Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin viikolla 7.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä perjantaihin 18.3.2022 mennessä 1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan 2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai 3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa. Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, että huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Sähköinen hakulomake (Suomi.fi-tunnistautuminen) linkistä edellä, lomake muissa tiedostomuodoissa tarvittaessa Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Paperihakemukset palautetaan 19.3.2022 mennessä. Lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta 31.3.2022.

 

Oppilaan terveydentila tai oppilashuollollinen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon opetuspalveluihin.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan ke 2.2.2022 mennessä.

Huomaathan, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Koulutulokkaan palveluita

Paikkaa iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 4.-14.4.2022 välisenä aikana. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja tarkemmat ohjeet paikan hakemiseen  löytyvät kunnan kotisivuilta.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma-järjestelmässä 4.-1.4.2022 välisenä aikana. Lisätietoa koulukuljetuksista sekä tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemiseen löytyvät kunnan kotisivuilta.

Kouluterveydenhoitajan terveystarkastukset aloitetaan koulutulokkaille kesällä 2022. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalle, jonka yhteystiedot löytyvät kouluterveydenhoitajan kirjeestä alla: