1. luokalle

Viimeksi muokattu: 1.12.2023
Perusopetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Sitä ennen lapsi opiskelee esiopetuksessa. Mäntsälässä esiopetusta järjestää varhaiskasvatuspalvelut. Ensimmäisen kouluvuoden aikana opiskellaan koulunkäynnin taitoja ja kartutetaan tietoja ja osaamista monissa oppiaineissa.

Tervetuloa kouluun!

Koulupaikan osoittaminen ja vastaanottaminen

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2024 alussa. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittaville lapsille lähetetään kirje kotiin viikolla 2.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä perjantaihin 2.2.2024 mennessä

1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan

2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai

3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa.

Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, että huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Ilmoitus annetaan sähköisellä hakulomakkeella (Suomi.fi-tunnistautuminen). Lomake löytyy muissa tiedostomuodoissa  Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina. Paperihakemukset palautetaan pe 2.2.2024 mennessä. Lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta perjantaihin 16.2.2024 mennessä.

 

Oppilaan terveydentila tai oppilashuollollinen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon opetuspalveluihin.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 12.1.2024 mennessä.

Huomaathan, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Koulutulokkaan palveluita

Paikkaa iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 25.3.-7.4.2024 välisenä aikana. Iltapäivätoimintapaikkaa on mahdollista hakea myös varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen ja lukuvuoden 2024-2025 aikana. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja tarkemmat ohjeet paikan hakemiseen  löytyvät kunnan kotisivuilta.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma-järjestelmässä oppilaaksiottopäätöksen tultua 15.4.2024 mennessä. Myös koulukuljetusta on mahdollista hakea varsinaisen hakuajan jälkeen ja lukuvuoden 2024-2025 aikana. Lisätietoa koulukuljetuksista sekä tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemiseen löytyvät kunnan kotisivuilta.

Kouluterveydenhoitajan terveystarkastukset aloitetaan koulutulokkaille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalle, jonka yhteystiedot lukuvuodelle 2024-2025 varmistetaan myöhemmin.