Muuttava oppilas

Viimeksi muokattu: 14.6.2023
Muuttavan oppilaan sivulta löytyy ohjeita ja tietoa niin Mäntsälän sisällä muuttavalle oppilaalle kuin toisesta kunnasta tai kauempaa Mäntsälään muuttavalle oppilaalle.

Yleisohje kuntaan muuttavan perusopetusikäisen huoltajalle

On tärkeää olla yhteydessä opetuspalveluiden kouluasiainsihteeriin viimeistään heti muuton varmistuttua. Yhteyttä opetuspalveluiden asiantuntijoihin voi tarvittaessa ottaa myös silloin, kun muuttoa harkitaan, ja toivotaan lisätietoa kunnan tarjoamasta koulutuksesta. Lisätietoa ja yhteystiedot tämän sivun alalaidasta tai opetuspalveluiden yhteystiedoista.

Oppilaspaikkaa Mäntsälän kunnan perusopetukseen haetaan muuttavan oppilaan lomakkeella. Sähköinen lomake edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Lomakkeet löytyvät myös word- ja pdf-tiedostoina Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla Mäntsälän kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Lomakkeet palautetaan niissä ilmoitetuilla tavoilla. Tulosteet ja paperilomakkeet toimitetaan postitse tai tuomalla kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

Mäntsälään muuttavien oppilaiden oppilaaksiottoa valmistelee oppilasasioiden sihteeri.

Lähikoulun osoittamisen eli päätöksen siitä, mihin kouluun muuttava saa koulupaikan, valmistelevat kyseistä aluetta ja lähikouluja edustavat rehtorit opetuksen johtoryhmän aluetta edustavan rehtorijäsenen johdolla.

Päätöksenteko oppilaaksiotossa tapahtuu sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaisesti.

Mäntsälän kunnan alueella muuttava

Mäntsälän sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on tapahtunut.

Huoltaja ottaa yhteyttä opetuspalveluiden kouluasiansihteeriin esimerkiksi sähköisellä Muuttavan oppilaan lomakkeella. Lomake on saatavilla myös Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta word- ja pdf-tiedostoina. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Lomakkeet palautetaan niissä ilmoitetuilla tavoilla. Tulosteet ja paperilomakkeet toimitetaan postitse tai tuomalla kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

Mikäli oppilaan lähikoulu muuttuu, oppilas voi hakea toissijaista oppilaaksiottoa vanhaan kouluunsa. Tietyin edellytyksin ja ehdoin koulukuljetusetuus on tällöin mahdollinen, mikäli oppilas muuttaa kouluvuoden aikana. Täältä löytyy lisätietoa muuttavan oppilaan koulukuljetuksesta.

 

Päätöksenteko

Muuttavan oppilaan ottamisesta päättää Sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaisesti vastaanottavan koulun rehtori.

 

Asuinpaikkatietojen ilmoittaminen

Vaikka oppilaan asuinosoitteen muutos ei aiheuttaisi koulupaikan vaihtumista, tulee siitä aina ilmoittaa oman koulun koulusihteerille. Koulusihteeri päivittää oppilaan tiedot oppilastietorekisteriin.

Mikäli muuttavalla oppilaalla on ollut koulukuljetus, ja koulukuljetuksen tarve jatkuu myös muuton jälkeen edelleen, tulee koulukuljetusta hakea uudelleen. Lisätietoa koulukuljetuksen hakemisesta on kunnan kotisivuilla. Päätös koulukuljetuksesta on voimassa kuljetusoppilaan asuinosoitteen ja koulun välisellä reitillä.

Muutto muualta Mäntsälään

Suomessa muuttava tai ulkomailta muuttava oppilas

Lukuvuoden aikana toisesta kunnasta Mäntsälään muuttavan oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä opetuspalveluiden kouluasiansihteeriin  ja täyttää muuttavan oppilaan koulupaikkahakemuksen. Muuttavan oppilaan lomake löytyy myös tulostettavina versioina Opetuspalveluiden lomakkeet -sivuilta.

Mäntsälään muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu lomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella oppilaaksioton perusteissa ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Ulkomailta muuttavien kohdalla tulee lisäksi ottaa huomioon kunnan mahdollisuudet tukea Suomeen muuttavia. Lisätietoa maahanmuuttokoordinaattorilta (yhteystiedot alla). Suomen kieltä opiskelevan oppilaan kohdalla tulee harkittavaksi, opiskeleeko oppilas koulussa perusopetuksen vai perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaan.

Ulkopaikkakuntalainen oppilas

Muualla kuin Mäntsälässä asuvan oppilaan ottamisesta kouluun Mäntsälässä päättää Sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaisesti opetuspäällikkö.

Ulkopaikkakuntalaisiin hakijoihin sovelletaan toissijaista oppilaaksiottoa. Lisätietoa toissijaisesta oppilaaksiotosta kunnan kotisivuilta.

Kotiopetus

Mäntsälään muuttavan huoltajan, jonka oppivelvollisuusikäinen lapsi ei ole osallistunut perusopetuslain mukaiseen opetukseen, tulee olla yhteydessä opetuspalveluiden kouluasiainsihteeriin.