7. luokalle

Viimeksi muokattu: 31.1.2024
Yläluokille siirtyminen on tärkeä nivelvaihe koulunkäynnissä. Useimmiten oppilas siirtyy 6. vuosiluokan jälkeen uuteen kouluun, paitsi yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva. Samalla opiskelun tapa muuttuu aineenopettajajärjestelmään, jolloin oppilas saa useita uusia opettajia.

Syksyn 2024 uudet 7. luokan oppilaat

Oppilaaksioton perusteet ovat olleet voimassa 5.1.2021 alkaen. Syksyn 2024 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto valmistellaan voimassa olevien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Yläluokkien oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on:

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit

5. Sisarusperuste

 

Oppilaan terveydentila tai oppilashuollollinen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto opetuspalveluihin. Oppilashuollollisella syyllä tarkoitetaan esimerkiksi oppilaan tarvitsemaan  oppimisen tukeen tai muuhun oppimisen edistymiseen tai oppilaan hyvinvointiin vaikuttavaa erityistä syytä.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 15.12.2023 mennessä.

Huomaathan myös, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun lopussa.

Jos haluaa vaihtaa koulua

Jos huoltaja haluaa 7. vuosiluokan oppilaan toiseen kouluun kuin se, mihin hänelle on osoitettu koulupaikka, tulee hänen hakea paikkaa toissijaisesta koulusta sähköisellä hakemuksella (Suomi.fi-tunnistautuminen) tai paperisella lomakkeella viimeistään perjantaina 9.2.2024 (päivämäärävirhe korjattu 31.1.2024). Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun hakulomakkeet Word- ja pdf-tiedostoina löytyvät Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaspaikasta 7. luokkalaisille viikolla 9.