7. luokalle

13.3.2022
Yläluokille siirtyminen on tärkeä nivelvaihe koulunkäynnissä. Useimmiten oppilas siirtyy 6. vuosiluokan jälkeen uuteen kouluun, paitsi yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva. Samalla opiskelun tapa muuttuu aineenopettajajärjestelmään, jolloin oppilas saa useita uusia opettajia.

Syksyn 2022 uudet 7. luokan oppilaat

Oppilaaksioton perusteet ovat olleet voimassa 5.1.2021 alkaen. Syksyn 2022 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto on valmisteltu voimassa olevien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Yläluokkien oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on:

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit

5. Sisarusperuste

 

Oppilaan terveydentila tai oppilashuollollinen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto opetuspalveluihin. Oppilashuollollisella syyllä tarkoitetaan esimerkiksi oppilaan tarvitsemaan  oppimisen tukeen tai muuhun oppimisen edistymiseen tai oppilaan hyvinvointiin vaikuttavaa erityistä syytä.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan keskiviikkoon 2.2.2022 mennessä.

Huomaathan myös, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun 2022 aikana.

Jos haluaa vaihtaa koulua

Jos huoltaja haluaa oppilaan toiseen kouluun kuin se, mihin hänelle on osoitettu koulupaikka, tulee hänen hakea paikkaa toissijaisesta koulusta sähköisellä hakemuksella (Suomi.fi-tunnistautuminen) tai paperisella lomakkeella 4.3.2022 mennessä. Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun hakulomakeet word- ja pdf-tiedostoina löytyvät Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaspaikasta viikoilla 9.