Iltapäivätoimintaan hakeminen ja päätökset

9.3.2022
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan pääsääntöisesti varsinaisena hakuaikana huhtikuussa. Hakeminen on mahdollista muulloinkin, mutta varsinaisen hakuajan perusteella tehdään päätökset siitä, mihin kouluihin toimintaryhmiä perustetaan. Mäntsälän kouluissa on lukuvuonna 2022-2023 ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2022–2023

Varsinainen hakuaika kouluvuoden 2022–2023 iltapäivätoimintaan oli 4.–14.4.2022. Hakeminen iltapäivätoimintaan on mahdollista jatkuvasti. Uusia iltapäivätoimintaryhmiä ei toimintakauden aikana kuitenkaan perusteta, vaan paikkoja myönnetään keväällä 2022 perustettuihin iltapäiväryhmiin vapaiksi jääneille paikoille.

Paikkojen myöntäminen tapahtuu Sivistyslautakunnan 1.2.2022 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

 

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea. Iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän sähköisellä lomakkeella. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/. Wilman lomakkeet toimivat ainoastaan nettiselaimen kautta käytettäessä.

Sähköinen lomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

Kuva näyttää, mistä kohtaa Wilmassa löytyvät koululaisten hakemuslomakkeet

Hakulomakkeet Wilmassa

Mikäli iltapäivätoimintaan hakeminen ei ole mahdollista Wilmassa, voi hakemuksen tehdä lomakkeella, joka löytyy opetuspalveluiden kotisivujen lomakkeista Hakemus iltapäivätoimintaan.

Lomake toimitetaan postitse osoitteeseen Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai tuodaan kunnantalon infopiste Vinkkiin. Kuoreen merkintä ”Iltapäivätoimintahakemus”.

Päätöksen tiedoksianto

Myönteisestä päätöksestä iltapäivätoimintapaikkaan ilmoitetaan Wilmassa, jos hakemuksessa on hyväksytty sähköinen tiedoksianto. Muussa tapauksessa päätös lähetetään postitse.

Mahdollinen kielteinen päätös lähetetään aina myös postitse.

Toiminta-ajan muutos

Mikäli haettu ja iltapäivätoimintapaikkapäätöksessä mainittu toiminta-aika ei ole perheen tilanteen muuttuessa sopiva, tulee myönnettyyn toiminta-aikaan hakea muutosta.  Toiminta-ajan muutosta haetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Jotta toiminta-ajan muutos tulisi voimaan haluttuna ajankohtana, sitä tulee hakea vähintään yksi täysi kalenterikuukausi ennen haluttua ajankohtaa.

 

Irtisanoutuminen

Toimintakauden aikana iltapäivätoiminnasta irtisanoutumisessa ovat voimassa irtisanomisperusteet, vaikka lapsi ei kertaakaan osallistuisi iltapäivätoimintaan. Elokuussa voimassaolevan iltapäivätoimintapaikan irtisanomista on mahdollista hakea ensimmäisen kerran syyskuussa 2022. Hakemus tehdään Wilma-järjestelmässä.

Irtisanomishakemus tulee tehdä vähintään yksi täysi kalenterikuukausi ennen haluttua iltapäivätoimintapaikan irtisanomista, sillä lapsella on oikeus irtisanomiskuukauteen. Irtisanomiskuukauden aikana lapsella on oikeus osallistua iltapäivätoimintaan. Mikäli hän ei silloin kertaakaan osallistu, peritään 50 % kuukausimaksu.

Mikäli iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan muulloin toimintakauden aikana, noudatetaan iltapäivätoiminnan irtisanoutumisen ohjeita ja maksuperusteita. Myös irtisanominen tapahtuu Wilma-lomakkella.

 

Maksuvelvoitteen päättyminen

Mikäli lapsi ei osallistu kertaakaan irtisanoutumiskuukauden aikana toimintaan, peritään 50 % maksu.

Oikeus iltapäivätoimintaan osallistumiseen sekä velvollisuus toimintamaksun maksamiseen päättyy irtisanoutumisilmoituksen jättökuukautta seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa.

Irtisanoutumisesta huoltajan tulee aina olla yhteydessä myös iltapäivätoimintaryhmän vastuuohjaajaan.

 

Mäntsälän aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2022–2023

Mäntsälän sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut lukuvuosittain samassa yhteydessä, kun se hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.