Iltapäivätoimintaan hakeminen ja päätökset

Viimeksi muokattu: 1.12.2023
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan pääsääntöisesti varsinaisena hakuaikana huhtikuussa. Hakeminen on mahdollista muulloinkin, mutta varsinaisen hakuajan perusteella tehdään päätökset siitä, mihin kouluihin toimintaryhmiä perustetaan. Mäntsälän kouluissa on lukuvuonna 2023-2024 ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2024–2025

Varsinainen hakuaika kouluvuoden 2024–2025 iltapäivätoimintaan on 25.3.–7.4.2024. Hakeutuminen iltapäivätoimintaan on mahdollista muulloinkin. Tyypillisesti uusia iltapäivätoimintaryhmiä ei toimintakauden aikana kuitenkaan perusteta, vaan varsinaisen hakuajan jälkeen paikkoja myönnetään varsinaisen hakuajan jälkeen perustettujen iltapäiväryhmien vapaiksi jääneille paikoille.

Sivistyslautakunta päättää paikkojen myöntämisen perusteista lukuvuodelle 2024–2025 helmikuun 2024 kokouksessaan. Lisätietoa Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasäännöstä

Päätökset varsinaisena hakuaikana jätettyihin iltapäivätoimintahakemuksiin tehdään sähköisessä järjestelmässä viimeistään 21.4.2024.

Iltapäivätoimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea. Iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän sähköisellä lomakkeella. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/. Wilman lomakkeet toimivat ainoastaan nettiselaimen kautta käytettäessä.

Sähköinen lomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

Kuva näyttää, mistä kohtaa Wilmassa löytyvät koululaisten hakemuslomakkeet

Hakulomakkeet Wilmassa

Mikäli iltapäivätoimintaan hakeminen ei ole mahdollista Wilmassa, voi hakemuksen tehdä lomakkeella, joka löytyy opetuspalveluiden kotisivujen lomakkeista Hakemus iltapäivätoimintaan.

Lomake toimitetaan postitse osoitteeseen Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai tuodaan kunnantalon infopiste Vinkkiin. Kuoreen merkintä ”Iltapäivätoimintahakemus”.

Päätöksen tiedoksianto

Myönteisestä päätöksestä iltapäivätoimintapaikkaan ilmoitetaan Wilmassa, jos hakemuksessa on hyväksytty sähköinen tiedoksianto. Muussa tapauksessa päätös lähetetään postitse.

Mahdollinen kielteinen päätös lähetetään aina myös postitse.

Toiminta-ajan muutos

Mikäli haettu ja iltapäivätoimintapaikkapäätöksessä mainittu toiminta-aika ei ole perheen tilanteen muuttuessa sopiva, tulee myönnettyyn toiminta-aikaan hakea muutosta.  Toiminta-ajan muutosta haetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Jotta toiminta-ajan muutos tulisi voimaan haluttuna ajankohtana, sitä tulee hakea vähintään yksi täysi kalenterikuukausi ennen haluttua ajankohtaa.

 

Irtisanoutuminen

Toimintakauden aikana iltapäivätoiminnasta irtisanoutumisessa ovat voimassa irtisanomisperusteet, vaikka lapsi ei kertaakaan osallistuisi iltapäivätoimintaan. Elokuussa voimassaolevan iltapäivätoimintapaikan irtisanomista on mahdollista hakea ensimmäisen kerran syyskuussa. Hakemus tehdään Wilma-järjestelmässä.

Irtisanomishakemus tulee tehdä vähintään yksi täysi kalenterikuukausi ennen haluttua iltapäivätoimintapaikan irtisanomista, sillä lapsella on oikeus irtisanomiskuukauteen. Irtisanomiskuukauden aikana lapsella on oikeus osallistua iltapäivätoimintaan. Mikäli hän ei silloin kertaakaan osallistu, peritään 50 % kuukausimaksu.

Mikäli iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan muulloin toimintakauden aikana, noudatetaan iltapäivätoiminnan irtisanoutumisen ohjeita ja maksuperusteita. Myös irtisanominen tapahtuu Wilma-lomakkella.

 

Maksuvelvoitteen päättyminen

Mikäli lapsi ei osallistu kertaakaan irtisanoutumiskuukauden aikana toimintaan, peritään 50 % maksu.

Oikeus iltapäivätoimintaan osallistumiseen sekä velvollisuus toimintamaksun maksamiseen päättyy irtisanoutumisilmoituksen jättökuukautta seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa.

Irtisanoutumisesta huoltajan tulee aina olla yhteydessä myös iltapäivätoimintaryhmän vastuuohjaajaan.

 

Mäntsälän aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023–2024

Mäntsälän sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut lukuvuosittain samassa yhteydessä, kun se hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.