Esiopetus

Viimeksi muokattu: 21.2.2024

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mäntsälässä se kuuluu kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2022 noudatetaan Mäntsälän kaikissa esiopetusyksiköissä.

Lain mukaisesti tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetushenkilöstö.

Esiopetukseen osallistuminen
1.1.2015 voimaan tulleen Perusopetuslain (§ 26 a) mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen esiopetus on maksutonta.

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen toteuttaminen
Mäntsälässä esiopetusta annetaan alla luetelluissa päiväkodeissa.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu arkisin pääsääntöisesti aamupäivisin. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Myöhemmin vuoden aikana esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä Merja Viitalaan p. 040 314 5981. Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, jonka saa Mäntsälän kunnantalolta palvelupiste Vinkistä ja se palautetaan osoitteella Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.

Esiopetus Mäntsälässä 9.8.2023 – 31.5.2024

syyslukukausi
9.8. – 21.12.2023
syysloma viikko 42 16.10.-22.10.2023
joululoma 22.12.2023 – 7.1.2024

kevätlukukausi
8.1. – 31.5.2024
talviloma viikko 8 19.2. – 25.2.2024
pääsiäisloma 29.3. – 1.4.2024
vapaapäivä helatorstaina 9.5.2024

Esiopetus Mäntsälässä 7.8.2024 – 30.5.2025

syyslukukausi
7.8.-19.12.2024
syysloma viikko 42 14.10. – 20.10.2024
joululoma 20.12.2024 – 6.1.2025

kevätlukukausi
7.1.-30.5.2025
talviloma viikko 8 17.2. – 23.2.2025
pääsiäisloma 18.- 21.4.2025

Lukuvuosi päättyy pe 30.5.2025

Kunnalliset päiväkodit

Anttila
Mikkolantie 5, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5676

Koskenranta
Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä
p. 040 314 5854

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5732

Numminen
Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN
p. 040 314 5954

Saari
Vanha Maantie 2, 04920 SAARENTAUS
p. 040 314 5614

Sälinkää
Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ
p. 040 314 5669

Esiopetus yksityisissä päiväkodeissa

Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 435 €/ lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Yksityinen päiväkoti vahvistaa kuntaan lapsen osallistumisesta päiväkodin järjestämään esiopetukseen.

Englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Omenapuu (31.5.2024 saakka)
Mäntymäentie 9, 04600 Mäntsälä
p. 0400 977 506

Päiväkoti Norlandia Saga
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 010 411 4569

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Varhaiskasvatus ja maksuton esiopetus
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista. Sähköinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen löytyy lomakkeet-sivulla varhaiskasvatuksen lomakkeista. (Yksityiseen päiväkotiin hakemisesta ohjeet yllä)

Hakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Pe­rus­o­pe­tuk­seen val­mis­ta­va ope­tus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskellaan yleensä noin yhden kouluvuoden ajan. Tämä opetusmuoto on tarkoitettu suomen kieltä opiskeleville oppilaille. Opetukseen osallistuva voi olla esimerkiksi maahanmuuttajataustainen tai pitkään ulkomailla oleskellut suomalaissyntyinen lapsi tai nuori.