Esiopetus

Viimeksi muokattu: 12.5.2023

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mäntsälässä se kuuluu kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2022 noudatetaan Mäntsälän kaikissa esiopetusyksiköissä, sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Lain mukaisesti tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetushenkilöstö.

Esiopetukseen osallistuminen
1.1.2015 voimaan tulleen Perusopetuslain (§ 26 a) mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen esiopetus on maksutonta.

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen toteuttaminen
Mäntsälässä esiopetusta annetaan alla luetelluissa päiväkodeissa sekä koulu-päiväkodeissa.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu arkisin pääsääntöisesti aamupäivisin. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Myöhemmin vuoden aikana esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä Merja Viitalaan p. 040 314 5981. Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, jonka saa Mäntsälän kunnantalolta palvelupiste Vinkistä ja se palautetaan osoitteella Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.

Esiopetus Mäntsälässä 10.8.2022 – 31.5.2023

Syksyllä 2022 esiopetukseen tulevien vuonna 2016 syntyneiden mäntsäläläisten lasten huoltajille on lähetetty 21.1.2022 esiopetukseen ilmoittautumisohjeet.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan viimeistään 13.2.2022 mennessä. Varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta käyttämällä kotiin tulevan kirjeen mukana olevaa tunnusta. Puuttuvan Wilma-tunnuksen saa soittamalla sivistys- ja hyvinvointipalveluihin.

Esiopetus Mäntsälässä

Kunnalliset päiväkodit
Anttila
Mikkolantie 5, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5676

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5732

Numminen
Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN
p. 040 314 5954

Saari
Vanha Maantie 2, 04920 SAARENTAUS
p. 040 314 5614

Sälinkää
Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ
p. 040 314 5669

Taikametsä
Luontoesiopetus
Mäntymäentie 9, 04600 MÄNTSÄLÄ
P. 040 314 5614

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2022 – 2023 Mäntsälässä
syyslukukausi
10.8. – 21.12.2022
joululoma 22.12.2022 – 8.1.2023

kevätlukukausi
9.1. – 31.5.2023
talviloma 20.2. – 26.2.2023
pääsiäisloma 7. – 10.4.2023
vapaapäivä helatorstaina 18.5.2023

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa
Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 400 € / lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Yksityinen päiväkoti vahvistaa kuntaan lapsen osallistumisesta päiväkodin järjestämään esiopetukseen.

Englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Omenapuu
Mäntymäentie 9, 04600 Mäntsälä
p. 0400 977 506

Päiväkoti Norlandia Saga
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 010 411 4569

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Varhaiskasvatus ja maksuton esiopetus
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista. Sähköinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen löytyy lomakkeet-sivulla varhaiskasvatuksen lomakkeista. (Yksityiseen päiväkotiin hakemisesta ohjeet yllä)

Hakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Pe­rus­o­pe­tuk­seen val­mis­ta­va ope­tus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskellaan yleensä noin yhden kouluvuoden ajan. Tämä opetusmuoto on tarkoitettu suomen kieltä opiskeleville oppilaille. Opetukseen osallistuva voi olla esimerkiksi maahanmuuttajataustainen tai pitkään ulkomailla oleskellut suomalaissyntyinen lapsi tai nuori.