Perusopetuksen koulut

Viimeksi muokattu: 16.8.2023
Tarkempaa tietoa kouluista löytyy niiden omilta kotisivuilta, esimerkiksi koulun henkilökunnan yhteystiedot, tarkempaa tietoa koulun toiminnan painotuksista ja omista erityispiirteistä.

Alakoulut, luokka-asteet 1–6

Yläkoulu, luokka-asteet 7–9

Yhtenäiskoulu, luokka-asteet 1-9