Koulut

Viimeksi muokattu: 6.10.2023
Kunnassa on 12 perusopetuksen koulua, joista alaluokkien opetusta antaa kymmenen koulua ja yläluokkien opetusta yksi koulu. Yksi kouluista on yhtenäiskoulu, jossa alaluokkien ja yläluokkien oppilaat opiskelevat samassa koulurakennuksessa.

Mäntsälän perusopetuksessa on oppilaita yhteensä noin 2550. Opettajia on noin 220 ja koulunkäynninohjaajia työskentelee noin 80. Lisäksi kouluissa on 11 opiskeluhuollon henkilökuntaan kuuluvaa kuraattoria ja psykologia. Kouluterveydenhuollon palvelut tuottaa Keusote.

Mäntsälän perusopetuksen koulut ovat pedagogisesti laadukkaita, ja ne kehittävät toimintaansa jatkuvasti. Tarjottujen palveluiden keskiössä ovat lapset ja nuoret. Mäntsälän opetuspalveluissa kouluja yhdistää yhteinen tavoite oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin, pedagogiikan ja turvallisen oppimisympäristön kehittämiseen.

Lukuvuoden 2023–2024 tavoitteena on aloittaa Mäntsälän kouluissa säännöllinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus. Opettamisen tukena on tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikello, ja opettajille on tarjottu koulutusta aiheeseen liittyen. Syksyn 2023 kuluessa pidetään kouluilla työpaja, jossa syvennetään tietämystä ja perehdytään käytännön ideoihin. Myös koulunkäynnin ohjaajille on tarjottu koulutusta asiaan liittyen.

Lukuvuodesta 2023–2024 lähtien Mäntsälässä on voinut opiskella A2-kieltä ja tällä hetkellä toiminnassa olevissa ryhmissä opiskellaan espanjaa.  Ryhmiä on kaksi, joista eteläisen Mäntsälän oppilaat Ohkolan ja Hyökännummen koululta opiskelevat Kellokosken koululla ja pohjoisen Mäntsälän oppilaat Riihenmäen koululla. A2-kieli on perusopetuksessa oppilaalle tarjottava vapaaehtoinen ja valinnainen vieras pitkä kieli, jonka opiskelu alkaa neljänneltä vuosiluokalta. Opetus jatkuu perusopetuksen päättymiseen saakka vuosittain kahden oppitunnin verran.

Koulujen yhteystiedot, alaluokat

 • Sälinkääntie 78, 04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5320

  Koulusihteeri puh. 040 314 5361

  Opettajainhuone puh. 040 314 5362

 • Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara

  Rehtori puh. 040 314 5106

  Koulusihteeri puh. 040 314 5361

  Opettajainhuone puh. 040 314 5323

 • Nummelantie 11, 04500 Kellokoski

  Rehtori puh. 040 314 5348

  Koulusihteeri puh. 040 314 6735

  Opettajainhuone puh. 040 314 5306

 • Koulutie 3, 04600 Mäntsälä

  Rehtori Taina Ahonen puh. 040 314 5320

  Koulusihteeri puh. 040 314 6734

  Opettajainhuone puh. 040 314 5342

  Opettajainhuone viipale puh. 040 314 5343

 • Vanha Porvoontie 21, 04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5350

  Koulusihteeri puh. 040 314 5312

  Opettajainhuone puh. 040 314 6748

 • Ojankulmantie 24, 04660 Numminen

  Rehtori puh. 040 314 5356

  Koulusihteeri puh. 040 314 6735

  Opettajainhuone puh. 040 314 5358

 • Ohkolantie 391, 04530 Ohkola

  Rehtori puh. 040 314 5356

  Koulusihteeri puh. 040 314 6735

  Opettajainhuone puh. 040 314 5335

 • Einontie 3,  04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5420

  Apulaisrehtori puh. 040 314 5427

  Koulusihteeri puh. 040 314 5421

  Opettajainhuone puh. 040 314 5426

 • Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus

  Rehtori puh. 040 314 5331

  Koulusihteeri puh. 040 314 5361

  Opettajainhuone puh. 040 314 5081

 • Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää

  Rehtori puh. 040 314 5344

  Koulusihteeri puh. 040 314 5361

  Opettajainhuone puh. 040 314 5592

 • Sääksjärventie 526, 04630 Sääksjärvi

  Rehtori puh. 040 314 5295

  Koulusihteeri puh. 040 314 6734

  Opettajainhuone puh. 040 314 5294 / 040 314 5336

Koulujen yhteystiedot, yläluokat

 • Sälinkääntie 78, 04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5320

  Koulusihteeri puh. 040 314 5361

  Opettajainhuone puh. 040 314 5362

 • Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5310

  Koulusihteeri puh. 040 314 5312

 • Einontie 3,  04600 Mäntsälä

  Rehtori puh. 040 314 5420

  Apulaisrehtori puh. 040 314 5427

  Koulusihteeri puh. 040 314 5421

  Opettajainhuone 040 314 5426