Kunnan organisaatio

Viimeksi muokattu: 27.10.2023
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kuntapalvelut on järjestetty palvelualueittain, joita ovat  hallintopalvelut, sivistys- hyvinvointipalvelut sekä tekninen ja elinvoimapalvelut.

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kuntapalvelut on järjestetty palvelualueittain, joita ovat  hallintopalvelut, sivistys- hyvinvointipalvelut sekä tekninen ja elinvoimapalvelut.

Palvelualueet jakaantuvat tulosalueisiin, tulosyksiköihin sekä toimintapisteisiin. Tulosalueita on yhteensä 20 ja niitä johtavat tulosalueiden päälliköt.

Kunnanvirastoa johtaa kunnanhallituksen alaisena ja viraston päällikkönä kunnanjohtaja.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Mäntsälän kunnan tehtäviä hoitavat palkatun henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt. Luottamushenkilöitä ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet. Heidän tehtäväkuvaansa kuuluvat mm. päätösten teko ja toimeenpanon valvonta.

Kuntaorganisaatio:

Sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvista palveluista huolehtii Keski-Uudenmaan sote eli Keusote.  Pelastustoimesta huolehtii Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja ympäristöasioista Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

1.1.2023 alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue.