Tietohallinto

Viimeksi muokattu: 9.8.2023

Hallintopalveluiden alla toimivan tietohallintoyksikön tehtävänä on edistää tietotekniikan avulla kunnan toimintojen tehokkuutta ja laatua, sekä tukea kunnan johtoa ja toimialoja tietotekniikkaa ja sen hyödyntämistä koskevassa päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa.

Kunnan perustietotekniikkapalveluiden tuottaminen on ulkoistettu Telialle.

Tietohallintoyksikkö johtaa kunnan ICT-toiminnan kehittämistä,  huolehtii kunnan tietotekniikan kokonaistoimivuudesta sekä edistää toimialojen välistä tietotekniikkaan liittyvää yhteistyötä.

Tietohallintoyksikkö vastaa mm. kunnan tietohallintostrategian laatimisesta yhdessä kunnan johdon kanssa.

Tietohallintoyksikkö vastaa tietojärjestelmien  ja tietotekniikan kokonaisarkkitehtuurista ja kunnan yhteisestä tietoteknisestä infrastruktuurista.

 

Harri Hongisto

Tietohallintopäällikkö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Teemu Kanerva

Tietohallinnon asiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Satu Tahvanainen

Tietohallinnon asiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä