Oppilaan tuki ja hyvinvointi

Viimeksi muokattu: 5.4.2022
Perusopetuksen oppilaalla on oikeus oppimisen tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Perusopetuksessa oppimisen tuen järjestelmä on kolmiportainen. Oppilaalla on oikeus myös kokonaisvaltaisesti turvalliseen oppimisympäristöön ja laaja-alaiseen hyvinvointiin. Tätä koulun aikuiset pyrkivät omalla työllään tukemaan.