Poissaolot

13.3.2022
Oppilaan säännöllinen osallistuminen opetukseen on tärkeä osa oppilaan koulunkäyntiä.

Koululäsnäolon tukemiseen Mäntsälässä otettiin käyttöön poissaolojen seurannan porrasmalli vuonna 2020.  Oppilaan koulusuoritukset, hyvä kasvu ja kehitys saattavat vaarantua, jos poissaoloja kertyy runsaasti.

Koulu seuraa oppilaidensa poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajalle. Mikäli poissaoloista (luvattomista tai pitkään jatkuvista poissaoloista, tai toistuvista luvallisista poissaoloista) herää huoli kotona tai koulussa, opettaja keskustelee asiasta oppilaan ja myös huoltajan kanssa.

Tarvittaessa poissaolojen käsittelyyn voi osallistua lisäksi opiskeluhuollon henkilöstöä. Opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluvat kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat.