Kehittäminen ja hankkeet

13.3.2022
Perusopetusta kehitetään pitkäjänteisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ohjaavat kehittämistyötä myöntämällä hakemuksesta valtionavustuksia. Perusopetuksen tilaa seurataan ja arvioidaan kyselyin, joita hyödynnetään myös toimintaa kehitetäessä. Kehittämistoiminnan tuloksia julkaistaan raporteissa.