Kehittäminen ja hankkeet

Viimeksi muokattu: 8.4.2022
Perusopetusta kehitetään pitkäjänteisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ohjaavat kehittämistyötä myöntämällä hakemuksesta valtionavustuksia. Perusopetuksen tilaa seurataan ja arvioidaan kyselyin, joita hyödynnetään myös toimintaa kehitetäessä. Kehittämistoiminnan tuloksia julkaistaan raporteissa.