Koulutapaturmat

Viimeksi muokattu: 6.2.2024
Mäntsälän kunnan perusopetuksen koululaiset on vakuutettu koulun sekä kunnan järjestämissä tai valvomissa toiminnoissa. Koululaisen vakuutus on voimassa koulupäivän ja -koulumatkojen aikana.

Koululaisen tapaturmavakuutus

Mäntsälän kunnan koululaisten tapaturmavakuutus on ryhmätapaturmavakuutus.

Koululaisen tapaturmavakuutus on voimassa myös opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana kaikkialla maailmassa.  Koulumatkat kuuluvat myös vakuutuksen piiriin. Lisäksi koululaiset on vakuutettu käytännön harjoittelutöissä sekä niihin liittyvillä, välittömillä matkoilla.

Mäntsälän kunnan vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:ltä.

 

Matkavakuutus

Leirikoulujen aikana on voimassa matkavakuutus.

 

Korvauspäätös

Pohjola Vakuutus Oy:ltä tulee kotiin korvauspäätös, kun kulut on korvattu.

 

 • Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet vamman hoitokulut alkuperäisten, maksettujen laskujen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Esimerkiksi jos liikennetapaturman toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, tapaturman hoitokulut korvataan ensisijaisesti moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

  Hoitokuluihin sisältyvät lääkärin tai hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen.

  Myös lääkärin määräämät lääkekulut korvataan kuittia vastaan.

  Fysikaalisen hoidon kulut korvataan enintään viideltä hoitokerralta leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen.

  Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan, jos uudet lasit on hankittu viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. Tapaturman vuoksi pitää olla lääkärissäkäynti. Rikkoutuneista silmälaseista pitää olla optikon lausunto, jos ne ovat olleet korjauskelvottomat. Vanhat lasit toimitetaan koulutoimiston kautta vakuutusyhtiölle.

 • Kun koulussa tai koulumatkalla tapahtuu tapaturma, siitä pitää mahdollisimman pian ilmoittaa oman koulun henkilökunnalle.

  Ennen korvausvaatimuksen esittämistä vakuutusyhtiölle tulee itse maksaa vamman hoitokulut ja hakea niistä sairasvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kunta maksaa mahdolliset taksikuljetuslaskut taksiyrittäjille ja laskuttaa ne vakuutusyhtiöltä.

  Huoltajat hakevat hoitokulukorvaukset suoraan vakuutusyhtiöltä: https://hae-korvausta.op.fi. Kulutositteet voi toimittaa maksutta myös postitse osoitteeseen Pohjola Vakuutus Oy, Info6, tunnus 5010451, 00003 Vastauslähetys.

  Tapaturman vuoksi mahdollisesti aiheutuneista matkakuluista voi tehdä vapaamuotoisen matkalaskun. Koulukuljetustarpeesta tulee olla lääkärin lausunto, jotta koulukuljetukset voidaan hoitaa kunnan toimesta. Lääkärinlausunto toimitetaan oman koulun koulusihteerille.

   

   

 • Koulut toimittavat oppilaan tapaturmailmoituksen rehtorin allekirjoituksella varmennettuna Sivistyspalveluiden toimialasihteerille.

  Haja-asutusalueen koulu hoitaa ensisijaisesti kuljetusjärjestelyt lääkärinlausunnossa mainitulle ajanjaksolle (tapaturman vuoksi tarvittu tilapäinen  koulukuljetusaika) siten, että oppilas pyritään ensisijaisesti sijoittamaan olemassa oleviin kuljetuksiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, koulu on yhteydessä kuljetussihteeriin.

  Kirkonkylän taajama-alueella koulu on yhteydessä koulukuljetussihteeriin tilapäisen koulukuljetuksen järjestämiseksi.

   

 • Koulun lähettämän ilmoituksen perusteella opetuspalveluista tehdään vahinkoilmoitus Pohjola Vakuutukseen. Kun ilmoitus on vastaanotettu Pohjolassa, huoltajalle tulee tekstiviesti/ sähköposti ilmoituksen vastaanotosta sekä vahinkonumero. Vahinkonumeroa tarvitaan toimitettaessa kulutositteita vakuutusyhtiöön. (Huoltaja hakee kulukorvaukset itse.)

  Mikäli tapaturma aiheuttaa koulukuljetustarpeen ja siitä on toimitettu lääkärin lausunto, kunta maksaa mahdolliset taksikuljetuslaskut taksiyrittäjille ja laskuttaa ne vakuutusyhtiöltä. Näissä tapauksissa koulukuljetusjärjestelyt tekee kuljetussihteeri.