Turvallisuus

Viimeksi muokattu: 28.3.2022
Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on koulussa kaikkien tehtävää. Ennaltaehkäisevää ja varautumisen liittyvää työtä tulee tehdä jatkuvasti ja yhteistyössä koulussa toimivien eri tahojen kesken.

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112!

Kouluturvallisuus

Koulut harjoittelevat säännöllisesti erilaisia turvallisuuden poikkeamatilanteita (kuten poistuminen, sisääntulo) ja varautuvat erilaisiin uhkatilanteisiin.

Oppilailla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön (perusopetus-, lukio- ja työturvallisuuslaki). Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden.