Opetuspalvelut

Viimeksi muokattu: 5.4.2022
Mäntsälässä on varsin monipuolisesti tarjolla koulutusta eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kuntalaisille. Lisätietoa koulutusmahdollisuuksista löytyy tältä sivulta.

Koulutusta Mäntsälässä

Mäntsälässä sivistystoimiala järjestää koulutusta esiopetuksesta lukioon.

Esiopetusta järjestetään neljän alakoulun yhteydessä sekä päiväkodeissa.

Perusopetusta annetaan Mäntsälän kunnassa suomenkielisenä 12 koulussa, joista 10 on alaluokkien kouluja, 1 yläluokkien koulu ja 1 yhtenäinen peruskoulu, mikä tarkoittaa sitä, että koulussa opiskellaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla 1–9.

Tarkempia tietoja perusopetuksen kouluista löytyy koulujen omilta kotisivuilta. Vaativan erityisen tuen opetus järjestetään Hepolan koulussa. Hepolan koulu toimii myös osaamiskeskuksena kunnan muille kouluyksiköille ja koululta saa tarvittaessa konsultointipalveluja.

Kunta järjestää lisäksi lukiokoulutusta Mäntsälän lukiossa. Keudan Lukkarinpolun (Lukkarinpolku 2) ja Saaren kartanon (Paroninkuja 20) yksiköt tarjoavat ammatillista koulutusta Mäntsälässä.

Lisäksi alueella toimivat Mäntsälän kansalaisopisto ja Porvoonseudun musiikkiopisto.

Opetuspalveluiden toiminnan tavoitteena on mahdollistaa kunnassa asuville koululaisille ja opiskelijoille hyvin toimivat ja kunnan alueella yhdenvertaiset oppimisen palvelut sekä tukea kotien ja koulujen yhteistyötä.