Oppiminen ja opetussuunnitelma

Viimeksi muokattu: 30.3.2022
Perusopetuksessa sekä opitaan monenlaisia tietoja ja taitoja. Perusopetus luo pohjan yleissivistykselle. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (perusopetuslaki 2§).