Kieliohjelma

13.3.2022
Kieliohjelmalla tarkoitetaan sitä kielivalikoimaa, jota kouluissa on mahdollista opiskella. Kieliohjelmassa kerrotaan, mitä kieliä voi opiskella ja miten niiden oppitunnit jakaantuvat eri vuosiluokille. Kieliohjelma päätetään opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Mäntsälän kieliohjelma

Mäntsälän kunnan perusopetuksessa on lukuvuonna 2021–2022 mahdollista opiskella kieliä kieliohjelman mukaan seuraavasti:

  • A-kielenä opiskellaan englantia. Englannin kielen opetus alkaa vuosiluokalla 1.
  • Toisena kotimaisena kielenä opiskellaan ruotsin kieltä. Tämän niin kutsuttu B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. vuosiluokalla.
  • Lisäksi valinnaisena ja vapaaehtoisena B2-kielenä voi opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. B2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9.

B2-kielen opiskelun vaihtoehdot tarkennetaan lukuvuosittain koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

B2-kieli on yksi oppilaan valinnaisaineista. Kieli on niin kutsuttu pitkä valinnaisaine, ja se valitaan yhdellä kertaa 8. ja 9. vuosiluokalle.

Kielten opiskelu

KieliAlkaa vuosiluokaltaKokonaistuntimäärä vuosiviikkotunteina perusopetuksen aikana
A1 englanti1. lk18
B1 ruotsi6. lk6
B2 (vapaaehtoinen) espanja, ranska, saksa, venäjä8. lk4

A2-kielen opetusta Mäntsälään?

Opetuspalvelut valmistelee kevätlukukaudella 2022 oppilaalle valinnaisen ja vapaa-ehtoisen A2-kielen opetuksen aloittamista ja tämän opetuksen  mahdollisia järjestämistapoja. Asian valmistelu perustuu Sivistyslautakunnan 14.12.2021 67§ tekemään päätökseen.

Niissä kunnissa, jotka tarjoavat mahdollisuutta A2-kielen opiskeluun, alkaa sen opiskelu tyypillisesti 4. vuosiluokalta ja jatkuu 9. vuosiluokan loppuun. Opetusta tarjotaan tavallisesti 2 oppitunnin verran / viikko lukuvuodessa.

A2-kielen opetusta järjestetään kuntakohtaisin päätöksin joko kokonaan perusopetuksen minimituntimäärän ylittävänä opetuksena tai osittain valinnaisten aineiden tunneilla ja ylitystunteina.

Ota kantaa A2-kielen opetuksen järjestämiseen!

Viikoilla 14–15 eli ma 4.3. –  pe 14.4. järjestetään kysely vuosiluokille 1–2, jolla pyritään keräämään mielipiteitä sekä osallistumishalukkuudesta että opetuksen järjestämistavasta.

Kysely on sähköinen Forms-kysely, jonka linkki lähetetään vuosiluokilla 1–2 opiskelevien huoltajille wilma-viestinä. Huoltajien toivotaan vastaavan kyselyyn yhdessä oppilaan kanssa.

Kieliohjelman muuttaminen edellyttää muutoksia Mäntsälän opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon, joten mahdollinen A2-kielen opetuksen järjestäminen ei todennäköisesti voi toteutua vielä lukuvuoden 2022–2023 aikana.

Ruotsinkielinen perusopetus

Mäntsälän kunta järjestää ainoastaan suomenkielistä perusopetusta.

Mäntsälässä asuvien ruotsinkielisten oppilaiden ruotsinkielisestä perusopetuksesta saa lisätietoja opetuspäälliköltä.

 

Muu perusopetuksen kielitarjonta

Oppilaan oman äidinkielen opetus

Mäntsälässä ei tarjota oppilaan oman äidinkielen opetusta.

 

Kielikerhot

Osana koulun järjestämää harrastustoimintaa voi olla mahdollista opiskella jotakin kieltä koulupäivän yhteydessä.