Kieliohjelma

Viimeksi muokattu: 14.6.2023
Kieliohjelmalla tarkoitetaan sitä kielivalikoimaa, jota kouluissa on mahdollista opiskella. Kieliohjelmassa kerrotaan, mitä kieliä voi opiskella ja miten niiden oppitunnit jakaantuvat eri vuosiluokille. Kieliohjelma päätetään opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Mäntsälän kieliohjelma 1.8.2023 alkaen

Mäntsälän kunnan perusopetuksessa on lukuvuonna 2023–2024 mahdollista opiskella vieraita kieliä kieliohjelman mukaan seuraavasti:

  • A1-kielenä opiskellaan englantia. Englannin kielen opetus alkaa vuosiluokalla 1.
  • A2-kielenä (vapaaehtoinen ja valinnainen) voi opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. A2-kielen opetus alkaa vuosiluokalla 4.
  • Toisena kotimaisena kielenä opiskellaan ruotsin kieltä. Tämän niin kutsuttu B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. vuosiluokalla.
  • Lisäksi valinnaisena ja vapaaehtoisena B2-kielenä voi opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. B2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9.

B2-kielen opiskelun vaihtoehdot tarkennetaan lukuvuosittain koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

B2-kieli on yksi oppilaan valinnaisaineista. Kieli on niin kutsuttu pitkä valinnaisaine, ja se valitaan yhdellä kertaa 8. ja 9. vuosiluokalle.

A2-kielen opetus alkaa

Mäntsälän sivistyslautakunta hyväksyi helmikuun 2023 kokouksessaan A2-kielen opetuksen aloittamisen aiheuttamat lisäykset Mäntsälän opetussuunnitelman yhteisiin osiin. Nämä lisäykset on päivitetty Mäntsälän opetussuunnitelmaan.

A2-kielen opetus alkaa syksyllä 2023 pohjoisella oppilasalueella espanjan kielen ryhmillä. Eteläisellä oppilasalueella opiskellaan yhdessä Tuusulan pohjoisen yhteistoiminta-alueen oppilaiden kanssa espanjaa ja saksaa.

Mäntsälän kieliohjelma 1.8.2023 alkaen

KIELIALKAA VUOSILUOKALTA
A1 englanti1. lk
A2 (vapaaehtoinen) espanja, ranska, saksa, venäjä4. lk
B1 ruotsi6. lk
B2 (vapaaehtoinen) espanja, ranska, saksa, venäjä8. lk

Ruotsinkielinen perusopetus

Mäntsälän kunta järjestää ainoastaan suomenkielistä perusopetusta.

Mäntsälässä asuvien ruotsinkielisten oppilaiden ruotsinkielisestä perusopetuksesta saa lisätietoja opetuspäälliköltä.

 

Muu perusopetuksen kielitarjonta

Oppilaan oman äidinkielen opetus

Mäntsälässä ei tällä hetkellä tarjota oppilaan oman äidinkielen opetusta.

 

Kielikerhot

Osana koulun järjestämää harrastustoimintaa voi olla mahdollista opiskella jotakin kieltä koulupäivän yhteydessä.