Kieliohjelma

Viimeksi muokattu: 3.8.2022
Kieliohjelmalla tarkoitetaan sitä kielivalikoimaa, jota kouluissa on mahdollista opiskella. Kieliohjelmassa kerrotaan, mitä kieliä voi opiskella ja miten niiden oppitunnit jakaantuvat eri vuosiluokille. Kieliohjelma päätetään opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Mäntsälän kieliohjelma

Mäntsälän kunnan perusopetuksessa on lukuvuonna 2021–2022 mahdollista opiskella kieliä kieliohjelman mukaan seuraavasti:

  • A-kielenä opiskellaan englantia. Englannin kielen opetus alkaa vuosiluokalla 1.
  • Toisena kotimaisena kielenä opiskellaan ruotsin kieltä. Tämän niin kutsuttu B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. vuosiluokalla.
  • Lisäksi valinnaisena ja vapaaehtoisena B2-kielenä voi opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. B2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9.

B2-kielen opiskelun vaihtoehdot tarkennetaan lukuvuosittain koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

B2-kieli on yksi oppilaan valinnaisaineista. Kieli on niin kutsuttu pitkä valinnaisaine, ja se valitaan yhdellä kertaa 8. ja 9. vuosiluokalle.

Kielten opiskelu

KieliAlkaa vuosiluokaltaKokonaistuntimäärä vuosiviikkotunteina perusopetuksen aikana
A1 englanti1. lk18
B1 ruotsi6. lk6
B2 (vapaaehtoinen) espanja, ranska, saksa, venäjä8. lk4

Sivistyslautakunta on päättänyt jatkaa A2-kielen opetuksen valmistelua

Mäntsälän sivistyslautakunta päätti kesäkuun 2022 kokouksessa jatkaa A2-kielen opetuksen Opetuspalvelut valmistelua.

A2-kieli on oppilaalle valinnainen ja vapaa-ehtoinen vieras kieli. Lukuvuonna 2022-2023 A2-kieltä ei opiskella Mäntsälässä, vaikka tämän opetuksen aloittamista valmistellaan ja pohditaan.

Niissä kunnissa, jotka tarjoavat mahdollisuutta A2-kielen opiskeluun, alkaa sen opiskelu tyypillisesti 4. vuosiluokalta ja jatkuu 9. vuosiluokan loppuun. Opetusta tarjotaan tavallisesti 2 oppitunnin verran / viikko lukuvuodessa.

A2-kielen opetusta järjestetään kuntakohtaisin päätöksin joko kokonaan perusopetuksen minimituntimäärän ylittävänä opetuksena tai osittain valinnaisten aineiden tunneilla ja ylitystunteina.

Ruotsinkielinen perusopetus

Mäntsälän kunta järjestää ainoastaan suomenkielistä perusopetusta.

Mäntsälässä asuvien ruotsinkielisten oppilaiden ruotsinkielisestä perusopetuksesta saa lisätietoja opetuspäälliköltä.

 

Muu perusopetuksen kielitarjonta

Oppilaan oman äidinkielen opetus

Mäntsälässä ei tarjota oppilaan oman äidinkielen opetusta.

 

Kielikerhot

Osana koulun järjestämää harrastustoimintaa voi olla mahdollista opiskella jotakin kieltä koulupäivän yhteydessä.