Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) opetuksessa

Viimeksi muokattu: 29.12.2022
Tieto- ja viestintäteknologiaa pyritään käyttämään kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa monipuolisesti - aina silloin, kun sen käyttö on tarkoituksenmukaista.

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT:n) opetuskäytölle on laadittu oma sivusto Mäntsälä Peda.net.

Oppilaat saavat yhden henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan, joilla kirjaudutaan koulujen tietokoneille, Office 365:een ja Wilmaan. Office 365:n kautta kaikki oppilaat saavat sähköpostiosoitteen, joka on muotoa etunimi.sukunimi@edu.mantsala.fi. Tunnus voi poiketa tästä, jos kunnassa on useampia samannimisiä oppilaita.

Tieto- ja viestintäteknologiaa pyritään käyttämään kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa monipuolisesti, silloin kun sen käyttö on tarkoituksenmukaista. Pilvipalveluiden ja Wilman käyttöä harjoitellaan koulussa.

Mahdollisesta omien laitteiden käytöstä opetuksessa sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Omalle kotikoneelle on mahdollista asentaa ilmaiseksi Microsoft Office 2016. Tämä onnistuu Office 365:n kautta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on osa laaja-alaista osaamista. Tämä osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesta pääalueesta.

  1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
  2. Vastuullisuus ja turvallisuus
  3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
  4. Vuorovaikutus

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on sekä oppimisen kohde että väline.

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan osaamisen taitotasokuvauksiin vuosiluokilla 1-6 ja 7-9. Osaamisen taitotasoja päivitetään parhaillaan keväällä 2022 osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.