Karlsbergin asemakaava

Viimeksi muokattu: 23.10.2023
Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Mäntsälän kartanon rakennuksille ja pihapiirille suojelumääräykset, huomioida arvokkaat luontokohteet ja taajamametsän erityisyys sekä osoittaa aluevaraukset luonnon kokemiseen.    
Ohita upote
 • Kuntakehityslautakunta on 14.06.2023 / § 48 päättänyt asettaa Karlsbergin asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 21.6. – 15.8.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

  Asemakaavaluonnos osoittaa Mäntsälän kirkon läheisyyteen Sylvian puiston, rakennussuojelualueen Mäntsälän kartanon eli Karlsbergin rakennuksille ja pihapiirille, metsätalousalueen ja asuinkorttelit pientaloille. Arvokkaat luontokohteet ja suojeltavat rakennukset osoitetaan suojelumerkinnöin.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 15.8.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa tiistaina 27.6.2023 klo 18. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

  Lisätietoja:
  kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 5968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  21.6.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut

 • Kunnanhallitus on päätöksellään 26.9.2022 / § 187 yhdistänyt Kartanonmetsän ja Leppämäen asemakaavamuutokset Karlsbergin asemakaavaksi. Suunnittelualue sijaitsee Mäntsälän kirkonkylässä Vuotavantien eteläpuolella kirkon välittömässä lähteisyydessä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Mäntsälän kartanon rakennuksille ja pihapiirille suojelumääräykset, huomioida arvokkaat luontokohteet ja taajamametsän erityisyys, siirtää asemakaavan mukainen rakentamismahdollisuus toisaalle sekä osoittaa riittävät kulkuyhteydet ja aluevaraukset luonnon kokemiseen.

  Kuntakehityslautakunta on 15.2.2023 / § 14 päättänyt asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 1.3. – 30.3.2023 välisen ajan kunnan verkkosivuilla. Kaavamateriaaliin voi tutustua myös Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4, 1. krs.) ja kirjastossa.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  Kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 59 68
  mari.niinisto@mantsala.fi

  1.3.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut