Mäkijärven ranta-asemakaava

Viimeksi muokattu: 24.4.2024
Kaavatyön alustavana tavoitteena on laatia lomakylän rakentamisen mahdollistava ranta-asemakaava. Tarkoitus on sijoittaa alueelle majoitus-, kokoontumis-, sauna-, kulttuuri-, asunto-, huolto-, varasto- ja muita vastaavia tiloja.
Ohita upote
 • MÄKIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOS

  Kuntakehityslautakunta on 13.3.2024 / § 29 päättänyt asettaa Mäkijärven ranta-asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Mäkijärven ranta-asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 27.3. – 26.4.2024 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1 krs.).

  Mäkijärven ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä Mäkijärvi 1-343 ja Korpijärvi 1-328. Kaava-alueen pinta-ala on noin 117 hehtaaria. Kaavaluonnos osoittaa yhden asuinpientalojen korttelialueen (AP) ja 7 matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM). Ohjeellisia tontteja osoitetaan 10 kpl ja rakennusoikeutta niihin yhteensä 6 200 k-m2.

  Kaavaluonnokseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehitys-palveluiden verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 26.4.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 5968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  27.3.2024
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut

 • Kunnanhallitus on 19.06.2023/§ 146 päättänyt Mäkijärven ranta-asemakaavan käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 28.6.-15.8.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

  Ranta-asemakaavaa laaditaan Mäntsälän kunnan Hautjärven kylässä sijaitsevien kiinteistöjen Mäkijärvi 1-343 ja Korpijärvi 1-328 alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 112 hehtaaria, josta vesialueen osuus on noin 12 hehtaaria.

  Kaavatyön alustavana tavoitteena on laatia lomakylän rakentamisen mahdollistava ranta-asemakaava. Tarkoitus on sijoittaa alueelle majoitus-, kokoontumis-, sauna-, kulttuuri-, asunto-, huolto-, varasto- ja muita vastaavia tiloja. Alustava rakennusoikeuden määrä on noin 11 000 k-m2.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 15.8.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 5968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  28.6.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut