Kaunismäen kortteli 1200 asemakaavamuutos

Viimeksi muokattu: 25.1.2023
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa korttelin 1200 tonteille 2 ja 4 asumista pienkerrostaloissa sekä aluevaraus jalankulkua ja pyöräilyä varten.
Ohita upote
 • Kunnanhallitus on päätöksellään 16.1.2023/3 § käynnistänyt Kaunismäen korttelin 1200 asemakaavamuutoksen laadinnan.

  Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia rakentamattomien tonttien osalta mahdollisuutta tehokkaampaan rakentamiseen, kuten rakentamista asuinpienkerrostaloilla muuttamatta merkittävästi tonteilla jo olevaa rakennusoikeutta. Muina tavoitteina on osoittaa alueelle tarpeelliset ja riittävät kulkuyhteydet ja virkistysalueet sekä tarkastella meluntorjunnan tarvetta ja keinoja. Muutettava kaava on osa Kaunismäen kokonaisuutta, joten yhteensovittaminen jo rakennettuun ympäristöön on tärkeää.

  Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 25.1. – 23.2.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Kaavamateriaaliin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 23.2.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  Kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314
  mari.niinisto@mantsala.fi

  25.1.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut