Haaparannan asemakaavamuutos

21.3.2022
  • Kuntakehityslautakunta on 3.11.2021 / § 129 päättänyt asettaa Haaparannan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.11.-10.12.2021.

  • Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 / § 144 käynnistänyt Haaparannan asemakaavamuutoksen laadinnan. Asemakaavamuutos käynnistetään kiinteistön Haapa-Junttila ja sen viereisen puistoalueen osalle. Tavoitteena on rakennustehokkuuden nostaminen ja puistoalueen rajauksen muuttaminen.