Haaparannan asemakaavamuutos

Viimeksi muokattu: 16.5.2023
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle ympäristöön sopivaa ja kaupunkikuvaa täydentävää asuinrakentamista, sekä turvata riittävät viheralueet ja kulkuyhteydet.
Ohita upote
 • Kunnanhallitus on 8.5.2023 / § 109 päättänyt asettaa Haaparannan asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 17.5. – 19.6.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

  Asemakaavalla muodostuu kortteliin 385 tontit 2, 3 ja 4 sekä pysäköinti- ja lähivirkistysalueet. Kortteli sijaitsee Mäntsälän kirkonkylässä Veteraanitien, Haapajunttilantien ja Mäntsäläjoen välisellä alueella.

  Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 19.6.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

 • Kuntakehityslautakunta on 8.6.2022 / § 78 päättänyt asettaa Haaparannan asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 15.6. – 10.8.2022 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1 krs.).

  Asemakaavaluonnos osoittaa alueelle Mäntsälänjoen puistoraitin, lähivirkistysalueen, yleisen pysäköintialueen ja korttelialueet asumiseen.

  Kaavaluonnokseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 10.8.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

 • Kuntakehityslautakunta on 3.11.2021 / § 129 päättänyt asettaa Haaparannan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.11.-10.12.2021.

 • Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 / § 144 käynnistänyt Haaparannan asemakaavamuutoksen laadinnan. Asemakaavamuutos käynnistetään kiinteistön Haapa-Junttila ja sen viereisen puistoalueen osalle. Tavoitteena on rakennustehokkuuden nostaminen ja puistoalueen rajauksen muuttaminen.