Menu

Esiopetus

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mäntsälässä se kuuluu kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2020 noudatetaan Mäntsälän kaikissa esiopetusyksiköissä, sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Lain mukaisesti tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetushenkilöstö.

Esiopetukseen osallistuminen

1.1.2015 voimaan tulleen Perusopetuslain (§ 26 a) mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen esiopetus on maksutonta.

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen toteuttaminen

Mäntsälässä esiopetusta annetaan alla luetelluissa kouluissa ja  päiväkodeissa.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu arkisin pääsääntöisesti aamupäivisin. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Koulun ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen Ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Myöhemmin vuoden aikana koulun esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä Kirsi Toimela, p. 040 314 5281 ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittautuvien Merja Viitala p. 040 314 5981. Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, jonka saa Mäntsälän kunnantalolta palvelupiste Vinkistä ja se palautetaan osoitteella Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ.

Peruskoulujen esiopetus Mäntsälässä 25.8.2020 alkaen

Peruskoulujen esiopetusta suunnitellaan annettavaksi seuraavissa kouluissa:

Hirvihaaran koulu
Kuntomajantie 30, 04680 HIRVIHAARA,
p. 040 314 5323

Hyökännummen koulu
(samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti, esiopetusta annetaan sekä koulussa että päiväkodissa)
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314 5348

Nummisten koulu
(samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti, esiopetusta annetaan vain koulussa)
Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN
p. 040 314 5356

Sääksjärven koulu
Sääksjärventie 526, 04630 SÄÄKSKYLÄ,
p. 040 314 5295

Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.

Koulujen esiopetuksen työajat lukuvuonna 2020-2021

syyslukukausi

25.8. - 21.12.2020
syysloma 12.10. - 18.10.2020
joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

kevätlukukausi

7.1. - 31.5.2021
talviloma 22.2. - 28.2.2021
pääsiäisloma 2. - 5.4.2020
vapaapäivä helatorstaina 13.5.2021

Varhaiskasvatuksen esiopetus Mäntsälässä 25.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan annettavaksi esiopetusta seuraavissa päiväkodeissa:

Kunnalliset päiväkodit

Amanda
Luontoesiopetus
Haapajunttilantie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5669

Anttila
Mikkolantie 5, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5676

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5732

Saari
Vanha Maantie 2, 04920 SAARENTAUS
p. 040 314 5614

Sälinkää
Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ
p. 040 314 5669

Taikametsä
Luontoesiopetus
Mäntymäentie 9, 04600 MÄNTSÄLÄ
P. 040 314 5614

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen työajat lukuvuonna 2020 - 2021 Mäntsälässä

syyslukukausi

25.8. - 21.12.2020
syysloma 12.10. - 18.10.2020
joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

kevätlukukausi

7.1. - 31.5.2021
talviloma 22.2. - 28.2.2021
pääsiäisloma 2. - 5.4.2020
vapaapäivä helatorstaina 13.5.2021

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 400 € / lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Kun paikka on myönnetty, ilmoittaa yksityinen päiväkoti kuntaan lapsen osallistumisesta esiopetukseen siellä.

Englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Omenapuu
Mäntymäentie 9, 04600 Mäntsälä
p. 0400 977 506

Päiväkoti Norlandia Saga
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 0400 764 055

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Varhaiskasvatus ja maksuton esiopetus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista. Sähköinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen löytyy lomakkeet-sivulla varhaiskasvatuksen lomakkeista. (Yksityiseen päiväkotiin hakemisesta ohjeet yllä)

Hakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 päivtettynä 16.3.2019

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2020 alkaen


Ohjeet koulukuljetuksen hakemiseen löytyvät täältä.

Hakemus/päätös koulu- ja esiopetuksen kuljetuksesta löytyy lomakkeet sivulta.

Takaisin ylös