Menu

Esiopetus

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mäntsälässä se kuuluu kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2020 noudatetaan Mäntsälän kaikissa esiopetusyksiköissä, sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Lain mukaisesti tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetushenkilöstö.

Esiopetukseen osallistuminen

1.1.2015 voimaan tulleen Perusopetuslain (§ 26 a) mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen esiopetus on maksutonta.

Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen toteuttaminen

Mäntsälässä esiopetusta annetaan alla luetelluissa päiväkodeissa sekä koulu-päiväkodeissa.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia. Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu arkisin pääsääntöisesti aamupäivisin. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Koulun ja varhaiskasvatuksen esiopetukseen Ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Myöhemmin vuoden aikana esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä Merja Viitalaan p. 040 314 5981. Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, jonka saa Mäntsälän kunnantalolta palvelupiste Vinkistä ja se palautetaan osoitteella Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.

Esiopetus Mäntsälässä 11.8.2021 alkaen

Mäntsälässä esiopetuksen järjestämisvastuu on 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksella kunnanvaltuuston 16.11.2020 tekemän päätöksen perusteella.

Esiopetusta suunnitellaan annettavaksi seuraavissa päiväkodeissa ja koulu-päiväkodeissa:

Kunnalliset päiväkodit

Anttila
Mikkolantie 5, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5676

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
p. 040 314 5732

Numminen 
Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN
p. 040 314 5954

Saari
Vanha Maantie 2, 04920 SAARENTAUS
p. 040 314 5614

Sälinkää
Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ
p. 040 314 5669

Taikametsä
Luontoesiopetus
Mäntymäentie 9, 04600 MÄNTSÄLÄ
P. 040 314 5614

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2021 - 2022 Mäntsälässä

syyslukukausi

11.8. - 22.12.2021 
syysloma 18.10. - 24.10.2021
joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022

kevätlukukausi

10.1. - 31.5.2022
talviloma 21.2. - 27.2.2022
pääsiäisloma 15. - 18.4.2022
vapaapäivä helatorstaina 26.5.2022

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 400 € / lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Yksityinen päiväkoti vahvistaa kuntaan lapsen osallistumisesta päiväkodin järjestämään esiopetukseen. 

Englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Omenapuu
Mäntymäentie 9, 04600 Mäntsälä
p. 0400 977 506

Päiväkoti Norlandia Saga
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 010 411 4569

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Varhaiskasvatus ja maksuton esiopetus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista. Sähköinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen löytyy lomakkeet-sivulla varhaiskasvatuksen lomakkeista. (Yksityiseen päiväkotiin hakemisesta ohjeet yllä)

Hakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 päivtettynä 16.3.2019

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2020 alkaen


Ohjeet koulukuljetuksen hakemiseen löytyvät täältä.

Hakemus/päätös koulu- ja esiopetuksen kuljetuksesta löytyy lomakkeet sivulta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen kaudelle 2021-2022  Wilman kautta 7.2.2021 mennessä.

Esiopetuksen esite

Takaisin ylös