Yksityinen varhaiskasvatus

Viimeksi muokattu: 31.5.2023

Yksityistä hoitopaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä hoitopaikoista. Päätöksen yksityisen hoitopaikan saamisesta tekee palvelun tuottaja joko kirjallisesti tai suullisesti. Yksityisen hoidon tuki edellyttää kuitenkin kirjallista hoitosopimusta.

Lapsi ei voi olla yhtä aikaa kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1.1.2022 alkaen

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti

Jos lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa yli 25 tuntia viikossa, maksetaan
hoitorahaa 178,32 e/kk/lapsi
hoitolisää enintään 149,96 e/kk/lapsi.

Jos lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa enintään 25 tuntia viikossa, maksetaan
hoitorahaa 66,61 e/kk/lapsi
hoitolisä puolitettuna

Valtakunnallisen yksityisen hoidon tuen lisäksi Mäntsälän varhaiskasvatuksessa maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen lapsikohtaista kuntalisää. (Perusturvalautakunta 19.5.2016 § 57 )

Kuntalisä on lapsikohtainen ja määräytyy hoitoaikojen ja hoitopaikan mukaisesti. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Päiväkotihoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla yli 25h/viikko 600 € ja yli 3-vuotiailla  360 €.
Ryhmäperhepäivähoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla yli 25h/viikko 520 € ja yli 3-vuotiailla 360 €.
Perhepäivähoidossa hoitajan kotona kuntalisän suuruus/lapsi/kk kokopäivähoidossa on alle kouluikäisillä 215 €.

Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 25h/viikko, kuntalisää ei makseta.

Kunta maksaa lisäksi mahdolliset vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Lapsen kotona

Mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa tai useampi perhe palkkaa yhdessä ns. kolmiperhepäivähoitajan, kuntalisän suuruus on kokopäivähoidossa (yli 25 h/vko) alle kouluikäisille 330 €.  Lisäksi kunta maksaa mahdolliset vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan Kelalta.

Kansaneläkelaitos
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
020 6350 430

Mahdolliset vuorolisät haetaan kunnalta.

Tarkempia tietoja kuntalisästä saa toimistosihteeri Merja Viitalalta puh. 040 314 5981.