Esiopetuksen koulukuljetus

Viimeksi muokattu: 2.12.2022
Mäntsälässä esiopetuksen oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus, jos esikoululaisen koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 2 kilometriä. Oppilas voi saada koulukuljetuksen myös matkan vaarallisuuteen tai vaikeuteen perustuen.

Esiopetuksen koulukuljetuksen hakeminen

Esioppilaalle haetaan koulukuljetusta samalla tavoin kuin perusopetuksen oppilaalle. Huoltaja hakee esiopetuksen oppilaalle koulukuljetusta ensisijaisesti Wilmassa (lisätietoa linkistä alla). Varsinainen koulukuljetusetuuden hakuaika on keväisin huhtikuun alkupuolella. Koulukuljetus myönnetään, mikäli määritellyt ehdot täyttyvät. Koulukuljetusta voi hakea myös muina aikoina. Tällöin viive hakemuksen käsittelyssä on mahdollinen.

Maksuton koulukuljetus on mahdollinen lisäksi koulumatkan vaarallisuuden perusteella (kouluteiden turvallisuusluokittelu) tai asiantuntijan  lausunnolla lapsen kehitystasoon tai terveydentilaan perustuen. Lisätietoa esikoululaisen koulukuljetuksen hakemisesta

 

Esiopetuksen koulukuljetuksen myöntäminen

Päätös esiopetuksen oppilaan koulukuljetuksesta tehdään hakemuksen ja siihen mahdollisesti liitetyn lausunnon perusteella.

Esiopetuksessa koulukuljetus myönnetään aina vain esiopetuksen ajaksi. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ei ole kuljetusta. Koulukuljetusta on haettava uudelleen, kun oppilas siirtyy perusopetukseen.

 

Esiopetusoppilaan omavastuukävelymatka

Kaikilla koulukuljetusoppilailla on oikeus itse liikuttuun koulumatkan osaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta ja osittain kulkuneuvolla liikutusta osasta.

Esiopetusoppilaan omavastuukävelymatkan enimmäispituus on 1 km.

 

Koulukuljetus ja osallistuminen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välille ei järjestetä kuljetusta, tai tällainen kuljetus järjestetään ainoastaan poikkeustapauksissa (PL 32 §).

Mikäli esiopetuksessa olevalla lapsella on kuitenkin pysyvä hoitopaikka, voidaan kuljetus sopia tehtäväksi tästä hoitopaikasta ja tähän hoitopaikkaan, jos kuljetuksen järjestämisen ehdot täyttyvät samoin kuin kotoa kuljetettaessa (perusopetuslaki 32 §).