Lapsen hoitaminen kotona

Viimeksi muokattu: 24.3.2022

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

Kotihoidontuen kuntalisä

Kunnanvaltuuston 13.12.2021 päätöksen mukaisesti kotihoidontuen kuntalisän osalta palataan käytäntöön, jossa yhdestä perheen alle 3-vuotiaasta maksetaan 150 €/kk kuntalisää. Kuntalisään ei kuulu sisaruslisät, eikä kotihoidontuen kuntalisän saaminen rajaa muiden sisarusten hoitomuotoa.

Kuntalisä otetaan käyttöön 1.3.2022 alkaen Kelan sopimuksen hyväksyminen jälkeen Kelan ehtojen mukaisesti. Huoltajien ei tarvitse erikseen hakea kotihoidontuen kuntalisää.

Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.