Luontoesiopetus

Viimeksi muokattu: 30.3.2023

Luontoesiopetusta Koskenrannan päiväkodissa ja luontopainotteinen esiopetus Anttilan päiväkodissa

Luontoesiopetusta järjestetään päiväkotien yhteydessä, eskareiden kodat ja
metsäalueet ovat päiväkotien viereisillä puistometsäalueilla. Eskarit toimivat
useamman päivän viikossa omalla metsäalueellaan, muulloin retkeillään
liikuntapaikoilla, metsissä ja erilaisissa luontoympäristöissä. Kerran viikossa pidetään
”päiväkotipäivää” sisätyöskentelyn merkeissä. Ryhmissä on esiopetusikäisiä eli
6-vuotiaita lapsia 14 ja henkilökuntana varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Ryhmän lapset aloittavat aamunsa päiväkodilla. Aamupala syödään kahdeksalta
sisällä ja sen jälkeen lähdetään kotametsään, jossa pääsääntöisesti työskennellään
klo 8.30 -14.00 välisen ajan. Vain esiopetuksessa olevat lapset tulevat suoraan
kodalle klo 8.30 ja lähtevät sieltä kotiin lounaan jälkeen klo 12.30. Lounas haetaan
metsään maitokärryillä ja syödään kodassa tai lämpimillä ilmoilla ulkona. Välipalalle
palataan päiväkodille ja iltapäivällä on vuorossa sisätoimintaa 14.15 -15.30.

Mäntsälän esiopetussuunnitelma määrittelee toimintamme tavoitteet ja sisällöt.
Toimintatapamme ja oppimismenetelmämme poikkeavat sisäesiopetusryhmien
toiminnasta. Ryhmän esiopetuksen sisällöissä painottuu ympäristökasvatus,
sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot sekä liikunta. Aina kun on mahdollista,
opiskelemme ja toimimme ulkona, usein pienissä ryhmissä tai parin kanssa.

Alkusyksy ja kevät on esiopetuksessa erittäin hyvää aikaa siirtää suurin osa
toiminnasta ulos. Kylmempään aikaan talvella opimme toiminnallisesti
liikunnan ja leikin keinoin ulkona. Tavuja taputetaan ja hypitään, lasketaan käpyjä,
lehtiä ja oravia sekä tehdään mittauksia kepeillä. Isot numerot ja kirjaimet
kiinnitetään puihin tai sirotellaan metsään puiden juurille, etsitään pareja tai
lasketaan isosta nopasta etsittävä numeromerkki. Lajitellaan ja luokitellaan
metsän asioita. Leikimme jätteidenlajitteluleikkiä ulkona juosten ja säästämme
sähköä päivittäin! Retkeilemme pitkiä metsäretkiä lämpimään aikaan syksyllä
ja keväällä. Retkille otamme mukaan eskaritehtävät/projektityöt, joita teemme
metsän siimeksessä.  Mahdolliset kynätyöskentelyt ja askartelut siirrämme
sisälle kotaan tai päiväkodille.

Projektityöskentely on osana ryhmämme toimintaa. Design-suuntautunut pedagogiikka
ohjaa lapsia aktiivisen toiminnan kautta osallisiksi omaan oppimiseensa.
Oppimisprosessin käynnistävät lasten havainnot, aistimukset, kokemukset ja
niistä heränneet kysymykset. Aikuinen toimii lasten ajatusten kirjaajana,
oppimista ohjaavana kannustajana.  Näistä kysymyksistä rajataan, äänestetään
tai ideoidaan tutkimusongelma tai kysymys, josta sitten etsitään tietoa.
Tietoa haemme mm. kirjastosta, erilaisista vierailukohteista, asiantuntijoiden
sekä ammattilaisten haastatteluista.  Kerätystä tiedosta voidaan koota yhteinen
näyttely, kirja tai juliste. Prosessia voidaan dokumentoida valokuvin tai vaikkapa
Kääpäräppinä.  Itse prosessi, lapsen kokemus on kuitenkin tärkeämpi kuin lopputuotos.